آخرین اخبار

مراسم روز ملی آزمایشگاه ها به منظور ارج نهادن به اساتید و کارشناسان فعال در حوزه آزمایشگاه از سوی دفتر حمایت از فناوری وزارت عتف به میزبانی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به صورت مجازی در تاریخ...

پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰