آزمایشگاه مرکزی دانشکده پیرادامپزشکی


گروه آموزشی: معاونت پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی
نام سرپرست: دکتر یاوری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۱۶۰۱
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.yavari@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم دکتر اعظم رنجبران
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
 

آزمایشگاه مرکزی:

آزمایشگاه مرکزی دان