در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
فرآیند بر گزاری کرسی ها مستندات پایه ۲۳۲ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
شرح وظایف وآیین نامه های شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی ها مستندات پایه ۱۳۵ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
آیین نامه حمایت از کرس های نظریه پردازی، نقد و مناظره مستندات پایه ۴۱۲ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی ویژه دانشگاهها مستندات پایه ۱۹۰ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
آیین نامه اهداف، اختیارات و شرح وظایف شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی ها مستندات پایه ۱۰۵ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}