روش امواج فراصوتی (Ultrasonic Method)

روش التراسونیک، روش نسبتا سریعی است که تجهیزات مورد نیاز آن قابل حمل می باشند. علاوه براین، به دلیل استفاده از امواج صوتی و عدم حضور تعشعشات خطرناک، یکی از ایمن ترین و متداول ترین روش های غیر مخرب برای انجام بازدیدهای دوره ای و تعیین تنش های پسماند است. این روش محدودیتی از نظر جنس ماده مورد بررسی ندارد و با توجه به عمق نفوذ بیشتر نسبت به اشعه ایکس، برای اندازه گیری تنش در قطعات ضخیم نیز به کار می رود. اندازه گیری تنش های پسماند با این روش، بر خاصیت آکوستوالاستیک مواد استوار است که بر اساس آن، سرعت انتشار امواج التراسونیک در ماده، به تنش موجود در آن بستگی دارد. در این روش، هر چه فرکانس موج تولید شده بیشتر باشد، عمق نفوذ آن کمتر است که از این ویژگی برای اندازه گیری تنش ها در نواحی نزدیک سطح، استفاده می شود. در روش التراسونیک، تجهیزات مورد استفاده، به شیوه های گوناگونی در کنار یکدیگر قرار داده می شوند؛ با این حال در کلیه چیدمان های مذکور، امواج التراسونیک توسط یک دستگاه که بر روی قطعه قرار داده می شود، تولید می گردند. امواج تولید شده، پس از انتشار درون قطعه، با استفاده از یک گیرنده که بر روی بخش دیگری از نمونه قرار داده شده است، دریافت می شوند. در نهایت، تنش های پسماند با استفاده از پارامترهای به دست آمده از انتشار امواج فراصوتی محاسبه می شوند.

 

درخواست انجام این آزمایش

 

 

شماتیک روش التراسونیک ( به نقل از Rossini, N. S., et al (2012))