اعضای هیات علمی

اشرف ترکیان

اشرف ترکیان

اشرف ترکیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه شاخصهای هوازدگی سنگهای گرانیتوئیدی جنوب قروه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
پتروژنز گرانیتوئیدهای نوع A و کانسارهای آهن مرتبط با آن ها در منطقه آلموقلاق-دهگلان (شمال غرب زون سنندج-سیرجان) دکتری دانلود 1400/10/29
مجید شیرمحمدی پتروژنز گرانیتوئیدهای نوع A و کانسارهای آهن مرتبط با آن ها در منطقه آلموقلاق-دهگلان (شمال غرب زون سنندج-سیرجان) دکتری دانلود 1400/10/29
نفیسه صالحی کاربرد داده های مذاب درگیر و ایزوتوپ در تعیین پتروژنز سنگ های بازالتی پلیوکواترنری منطقه قروه – بیجار دکتری دانلود 1397/11/02
نیر اجلی پتروژنز و تحول ماگمایی سنگ های آذرین در منطقه مشکین-رشت آباد (شمال زنجان); با تکیه بر کانه زایی چندفلزی دکتری دانلود 1399/08/19
زهرا ایرانی بررسی فرایند متاسوماتیسم در توده نفوذی شمال شرق سنقر (کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1392/01/28
زهرا ایرانی بررسی فرآیند متابولیسم در توده ی نفوذی شمال شرق سنقر (استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/28
زهرا ایرانی بررسی فرایند متاسوماتیسم در توده نفوذی شمال شرق سنقر(استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/28
زهره یارعلی مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه ها و سنگهای پیروکلاستیک اندریتی جنوب بشیراباد –شمال سنقر استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
امین بهمن پور تفکیک واحدهای سنگ شناسی سنگ های نفوذی آلموقولاق، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
اسما خلیفه مطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های ولکانیکی سازند قم در شمال همدان(منطقه رزن-آوج) به عنوان مواد ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
شیوا دانایی پتروگرافی و ژئوشیمی دایک های جنوب منطقه کهک قم کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
زهرا رضوانی مکبر پتروگرافی و شیمی بلورهای سنگ های دگرگونی مجاورتی منطقه زرینه، جنوب قروه - کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
صانع ساسانی مقایسه کانی شناسی و ژئوشیمیایی دیوریتهای مجموعه پلوتونیک قروه و الوند کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/18
کاسبان سپیده پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی در جداقیه شمال شرق قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مریم سوری مطالعه پتروگرافی و ژیوشیمی سنگهای آتشفشانی بشیرآباد، شمال سنقر (استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
زهرا شیرمحمدی مطالعه سنگ های دگرگونی و آذرین گرمخانی-میهم (قروه-کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
محمدامین شکوری رودی مطالعه پتروگرافی و پتروزنز مجموعه ی پلوتونیک علی آباد دامن، رشتخوار (خراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
لیلا شمسی مطالعه انکلاوهای توده گرانیتی، شمال شرق سنقر (کوه سیناوند ) استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
ارزو عزیزی مطالعه ژئوشیمیایی و جایگاه تکتونیکی سنگ های ولکانیک میوسن حدفاصل جوروندی و احمدآباد(جنوب بیجار، استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
ارسلان عظیم بگی راد مطالعه سنگهای نفوذی شمال شرق سنقر ( استان کرمانشاه) با تکیه بر پتروگرافی و شیمی کانیها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهروز فتحی بررسی پترولوژی و شیمی کانی در دایک های درون توده نفوذی دیوریتی کنگره،غرب قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/22
حمید فرهادی مطالعه شاخص های هوازدگی شنگ های گرانیتوئیدی جنوب قروه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حمید فرهادی مطالعه شاخص هوازدگی سنگ های گرانیتوئیدی جنوب قروه کارشناسی ارشد 1392/06/31
حامد قطره سامانی پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی کوه سیاه شمال شرق قروه (کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ثریا کیانی نهاد مطالعه پتروگرافی و پترولوژی دایک های موجود در توده نفوذی گرانودیوریتی جنوب قروه، کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/20
فاطمه کوکبی اراسته مطالعه مجموعه دگرگونی منطقه سرتیپ آباد قروه – استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی اصغر مالمیر مطالعه عنوان پایان نامه: مطالعه ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی غرب کبودرآهنگ (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
جمال مام عبداله پور ویژگی های سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های آذر آواری منطقه بادام (مهاباد،آذربایجان غربی) بانگرشی به کاربرد صنعتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی گوه پریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/12/13
محسن محمدی ژئوشیمی و تعیین محیط تکتونیکی سنگ های نفوذی شمال شرق سنقر - استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
طاهره مولایی یگانه پتروژنز سنگهای مافیک و حدواسط توده دروازه -جنوب قروه کردستان دکتری دانلود 1396/07/12
علی نیک نظر ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی آلکالی گرانیت های غرب شیروانه (شمال شرق سنقر، استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
لیلا نوری هندی بررسی پترولوژیکی پلوتون گرانیتی قلای لان جنوب غرب قروه،استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتروژنزسنگ های آذرین (عملی) 2015539 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
پتروژنزسنگ های آذرین (نظری) 2015538 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
رخساره های آتش فشانی 2015601 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سنگ شناسی آذرین 2015618 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سنگ های آذرین(نظری) 2015190 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای 2015543 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مدل سازی فرایندهای آذرین 2015551 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آتشفشان شناسی 2015223 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
انکلاوها(میانبار سنگهای آذرین) 2015547 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مبانی کانی شناسی (نظری) 2015182 3 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
پتروژنزسنگ های آذرین (عملی) 2015539 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
پتروژنزسنگ های آذرین (نظری) 2015538 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
پترولوژی 2015225 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رخساره های آتش فشانی 2015601 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای 2015543 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدل سازی فرایندهای آذرین 2015551 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آتشفشان شناسی 2015223 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
انکلاوها(میانبار سنگهای آذرین) 2015547 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3