اعضای هیات علمی

عباس پاک

عباس پاک

عباس پاک   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهبود خواص اتصال جوش فولاد کربنی با استفاده از فرایند کوبش با فرکانس بالا (فراصوتی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
طراحی، شبیه سازی و ساخت چاقوی اولتراسونیک و بررسی پارامترهای مؤثر دربرش کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/17
مظاهر اقدستا طراحی، شبیه سازی و ساخت چاقوی اولتراسونیک و بررسی پارامترهای مؤثر دربرش کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/17
سجاد ترکمن مقایسه میدان تنش های پسماند ناشی از ساچمه پاشی مرسوم و ساچمه پاشی فراصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/18
فائزه شجاعیان بهبود خواص اتصال جوش فولاد کربنی با استفاده از فرایند کوبش با فرکانس بالا (فراصوتی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
فاطمه اسدی بررسی فرایند خمکاری به کمک نوسانات مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
حامد یاقوتی بررسی مدلسازی فرایند سوراخکاری استخوان به کمک امواج التراسونیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مهناز جعفزی بررسی فرایند اکستروژن آلومینیوم با اعمال نوسانات فراصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مسعود کاظمی ارائه مدل تحلیلی و هوش مصنوعی جهت عیب یابی موتور احتراق داخلی از طریق سیگنال ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مهران محمودی مدلسازی عددی و بررسی تجربی فرآیند صیقل کاری به کمک نوسانات مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مینا مسعودی بررسی اثرات امواج فراصوتی ضربه ‍ای بر خواص پوشش نانوساختار بر پایه CrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
حمیدرضا ندری اورزمان بررسی عددی اثر پیش تنش در ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی فراصوتی با توان بالا کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمد مهدی هنرمند بهینه سازی وزرن پوسته بر اساس آنالیز نیروهاو پدیده خستگی در گیربکس بالگرد سبک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/30
رامین یوسفی تخمین فرسایش ابزار با استفاده از آنالیز اجزاء محدود در فرآیند ماشینکاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تولید 2114061 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
سیستمهای اندازه گیری 2117037 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
طراحی پیشترفته بکمک کامپیوتر 2117235 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
ماشینهای کنترل عددی 2117398 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روشهای تولید 2114061 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
ماشینهای کنترل عددی 2117398 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سیستمهای اندازه گیری 2117037 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طراحی پیشترفته بکمک کامپیوتر 2117235 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2