اعضای هیات علمی

محمدجواد دکامی

محمدجواد دکامی

محمدجواد دکامی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223077 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
کلام و عقاید اسلامی 1221344 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
مغالطات 1221273 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
منطق تصور 1221256 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
فلسفه اسلامی 3 1221265 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223077 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
فلسفه اسلامی2 1221262 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مبانی فلسفه 1 1312058 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مغالطات 1221273 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
منطق 1221101 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
جدل 1221267 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
فلسفه اسلامی 3 1221265 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223077 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فلسفه اسلامی2 1221262 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مغالطات 1221273 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223091 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فلسفه اسلامی1 1221258 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فلسفه اسلامی2 1221262 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فلسفه اسلامی1 1221258 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
منطق 1221101 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2