اعضای هیات علمی

حسین حاجی آقاعلی زاده

حسین حاجی آقاعلی زاده

حسین حاجی آقاعلی زاده   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی شاخص های انرژی در تولید گشنیز، کلزا و گندم در شهرستان نهاوند با تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
پیش فرآوری شیمیایی پسماند لیگنوسلولزی کدوی آجیلی (Cucurbita pepo L.) به منظور افزایش نرخ هیدرولیز و بهبود تولید گاز زیستی در فرآیند هضم بی هوازی در نرخ های متفاوت بارگذاری مواد آلی جامد کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
ارزیابی تولید بیوگاز ازضایعات کشمش به روش هضم بی هوازی با پیش تیمار ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/11
حمید اسکندری ارزیابی تولید بیوگاز ازضایعات کشمش به روش هضم بی هوازی با پیش تیمار ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/11
حامد حیدربگی پیش فرآوری شیمیایی پسماند لیگنوسلولزی کدوی آجیلی (Cucurbita pepo L.) به منظور افزایش نرخ هیدرولیز و بهبود تولید گاز زیستی در فرآیند هضم بی هوازی در نرخ های متفاوت بارگذاری مواد آلی جامد کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
رضا کیانی ارزیابی شاخص های انرژی در تولید گشنیز، کلزا و گندم در شهرستان نهاوند با تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
محدثه احمدوند مقایسه بهره وری شاخص های انرژی و الگوی مصرف انرژی خیار گلخانه ای و بوته ای به کمک تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
رسول آیدرم بهینه سازی و ارتقاء عملکرد هضم ترکیبی بیهوازی ضایعات کشاورزی صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
رضا امینیان دلجو بررسی و مقایسه عملکرد کشش تراکتور مجهز به چرخ باریک و پهن با استفاده از ترکیب سوخت (بیودیزل، دیزل) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
مسعود باقرانی طراحی دستگاه پره برشی به منظور بررسی استحکام برشی خاک غنی شده با کود دامی در رطوبت های مختلف. کارشناسی ارشد 1395/07/03
حامد پاکبر بررسی مراحل رسیدگی میوه زردآلو با استفاده از تغییرات رنگ کارشناسی ارشد 1392/08/15
حسن پوروثوقی گرگری بررسی عملکرد سمپاشی الکتروستاتیک روی سطوح برگ به کمک پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1392/09/09
سیروان خالدیان تاثیرات نانو ذرات CO2O3، ZnO و Fe3O4 بر بازده متان طی هضم بیهوازی پسماند آلی شهری با استفاده از آزمون BMP کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
شیما خوشگو طراحی و ساخت دستگاه درجه بندی میوه های گرد بر اساس اندازه گیری یک بعدی با استفاده از فتوسنسور (مطالعه موردی: پرتقال) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیدعباس رادمرد ساخت رآکتور بستر صافی ناپیوسته با جریان رو به پایین و بررسی تیمارهای حرارتی و ترموشیمیایی بر روی تولید بیوگاز و مدلسازی فرآیند تولید بیوگاز از پسماندهای مواد عذایی دکتری دانلود 1396/04/20
پرویز سلطانی نظرلو تاثیر بازخورانی گازهای خروجی از اگزوز بر عملکرد و مشخصه آلاینده های موتور تراکتور با سوخت بیودیزل کارشناسی ارشد 1392/09/26
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
به داد شدیدی تحلیل تراز انرژی واکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوطهای سوخت دیزل- بیودیزل نانویی دکتری دانلود 1396/06/29
حسین شعبان نیایی تشخیص بلادرنگ بطری های شیشه ای شکسته در خط تولید نوشابه به کمک پردازش تصاویر دیجیتال (مطالعه ی موردی: شرکت خوش نوش همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فرزانه شکاری شیشوان بررسی برخی ویژگی های مکانیکی و شیمیایی آلو ارقام سانتاروزا و قطره طلا طی مراحل رسیدن کارشناسی ارشد 1392/12/17
جبرییل طهماسبی مقایسه رنگ سنجی بین دستگاه های رنگ سنج و پردازش تصاویر رنگی در محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/12/13
داود ظهیار طراحی و ساخت دستگاه نشست صفحه ای به منظور بررسی اثر کوتاه مدت افزودن کود دامی در رطوبت های مختلف بر تراکم پذیری خاک کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
منوچهر مریخی ساخت راکتور ناپیوسته با همزن پیوسته ی کوپل شده با انرژی خورشیدی و بررسی عملکرد اقتصادی تولید بیوگاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتانسیل سنجی و بازدهی انرژی های تجدیدپذیر(انرژی های تجدیدپذیر) 2222294 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رابطه انسان و ماشین(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222192 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی ماشینهای کشاورزی پیشرفته(طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222429 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مکانیک تراکتور(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222156 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
موتورهای درون سوز پیشرفته 2222315 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ماشین های غیرجاده ای(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مباحث ویژه(طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222432 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
محصولات بیوانرژی(انرژی های تجدیدپذیر) 2222296 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مهندسی فاکتور های انسانی 2222341 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
موتورهای درون سوز(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222151 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آزمون و ارزیابی ماشینها 2222323 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پتانسیل سنجی و بازدهی انرژی های تجدیدپذیر(انرژی های تجدیدپذیر) 2222294 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
رابطه انسان و ماشین(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222192 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی ماشینهای کشاورزی پیشرفته(طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222429 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک تراکتور(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222156 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
موتورهای درون سوز پیشرفته 2222315 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ماشین های غیرجاده ای(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه(طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222432 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
محصولات بیوانرژی(انرژی های تجدیدپذیر) 2222296 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مهندسی فاکتور های انسانی 2222341 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2