اعضای هیات علمی

حمید بلالی

حمید بلالی

حمید بلالی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان در پذیرش آبیاری تحت فشار(مطالعه ی موردی:شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1393/09/11
بررسی عملکرد شرکت های تعاونی روستایی در روستاهای شهرستان سوادکوه کارشناسی ارشد 1393/07/06
نجیمه اتحادی بررسی کارایی و حاشیه بازاریابی گیاهان دارویی استان همدان با تاکید بر صادرات(گشنیز،رازیانه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/06
بشرا امیری ارتباط صادرات و رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
اکبر باجلان محاسبه اجزای کارایی در زیر بخش شیلات ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
نازنین حاج عابدی اثرات بارندگی و آب های زیرزمینی برعملکرد محصولات کشاورزی و زیربخش های آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
میلاد حاکم پور بررسی اثر بسته بندی در افزایش قدرت بازاری صنعت شیر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
قاسم خالدیان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری استان همدان کارشناسی ارشد 1396/07/15
احسان رحیمی مقدم کاربرد نظریه بازی ها در برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
صبا رضایی بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی صادراتی به کشور به عراق با تاکید بر منابع آب در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
مسعود سامیان عوامل موثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزی در شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1392/06/31
الهام عبدی اثر سیاست های حمایتی بر بهره وری کل عوامل بخش های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
نسرین قادری مقتدر تحلیل وضعیت رفتارکشاورزان در مورد تغییرالگوی کشت موجود با تاکید برپایداری منابع آب (دشت همدان - بهار) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
آرزو قنبرزاده بررسی تولید و بازاریابی گیاه دارویی گشنیز در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/26
فایزه گلی بررسی دانش و نگرش کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان همدان پیرامون مدیریت آب زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
اعظم محمدی ارزش گذاری اقتصادی منافع زیست محیطی تالاب سدآبشینه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
میترا محمدی بررسی تمایل کشاورزان به پرداخت برای کاهش آثار منفی کودهای شیمیایی بر محیط زیست(مطالعه موردی گندم کاران شهرستان کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1393/11/20
مجید نصیری بررسی کارایی و پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
فاطمه یوسفی ارزیابی ساختار نهادی و عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشت همدان- بهار کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی پروژه 2214145 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد محیط زیست 2214179 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد مهندسی 2222186 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 2214186 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد کشاورزی 2211016 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 2214178 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تفکر سیستمی 2214287 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 2214175 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ارزشیابی پروژه 2214145 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اقتصاد مهندسی 2222186 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 2214178 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تفکر سیستمی 2214287 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 2214175 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت و حسابداری 2221247 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارزشیابی پروژه 2214145 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد کشاورزی 2211016 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ارزشیابی پروژه 2214145 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2