اعضای هیات علمی

حاتم حسینی

حاتم حسینی

حاتم حسینی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدتقی اختیارپور بررسی کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
مریم امیری یار احمدی بررسی جامعه شناختی تقلب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
نوشین بهزادفرد بررسی ارزش فرزند از دیدگاه زنان و تأثیر آن بر باروری زنان تحت پوشش مرکز بهداشت شهر بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
رضا تیموری ارشد بررسی تعیین کننده های دوام ازدواج منجر به طلاق در شهرستان های ایران در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/07
زهرا جلیلیان بررسی تأثیر برابری جنسیّتی بر همگرایی باروری کشورهای با اکثریّت مسلمان با کشورهای توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
زهرا جلیلیان بررسی تأثیر برابری جنسیّتی بر همگرایی باروری کشورهای با اکثریّت مسلمان با کشورهای توسعه یافته (طبق درخواست کارشناس محترم پژوهشی، حذف شود) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
بیان حاتمی ژارآباد بررسی حس اجتماع در بین اجتماعات مجازی ایرانی و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
داود حیدری بررسی تفاوت های بین نسلی الگو های ازدواج و عوامل مؤثّر بر آن در بین مادران و دختران شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
سارا حیدری تبیین شکاف در رفتار و ایده آل های باروری زنان ازدواج کرده ی 49-35 ساله ی شهر قروه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
زینب حیدریان نور بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و تعیین کننده های آن در میان زنان 49-15 ساله ی همسردار شهر اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
ابوبکر حسین زاده بررسی عوامل مؤثّر بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله ی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
زیبا رحمانی فرح بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی بر تمایلات فرزندآوری زنان 49-15 ساله ی همسردار شهر همدان کارشناسی ارشد 1395/11/20
اردشیر رضایی بررسی تعیین کننده های تأخیر در ازدواج زنان در شهرستان های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/01
عارفه شهبازی عوامل مؤثّر بر مهاجرت در مناطق روستایی استان همدان در دوره ی 1395-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/28
آرش طاوسی بررسی نقش برابری جنسیّتی در تمایلات فرزندآوری زنان ازدواج کرده ی 49-25 ساله ی شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
عاطفه عزیزی شاکر ساخت جدول های عمر استان های ایران در دوره ی 1395-1390 و انطباق آن با جدول های عمر مدل کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/19
حامد کریمی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُرد شهر سنندج (مطالعه ی تطبیقی زنان شاغل و غیر شاغل) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
مریم گراوند بررسی عوامل موثر بر شکاف بین رفتار و نگرش های ازدواجی زنان در شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
ناهید مرادی بررسی عوامل مؤثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49-15 ساله ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
مریم مهرگان فر تحلیل کیفی کنش باروری در میان زوج های عرب شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/09/26
معصومه موسی پور بررسی تعیین کننده های قصد تک فرزندی در میان زنان در آستانه ی ازدواج شهر اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
ساناز نصری بررسی تطبیقی تعیین کننده های تقاضا برای استفاده از روش های طولانی اثر و دائمی پیش گیری از بارداری در میان زنان کُرد و تُرک شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
عسکر نورالله زاده بررسی رفتار، تمایلات و ایده آل های باروری زنان ازدواج کرده ی 49-15 سال شهر دهلران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
عسگر نورالله زاده بررسی رفتار، تمایلات و ایده آل های باروری زنان ازدواج کرده ی 49-15 ساله شهر دهلران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
فرشته نوروزی عوامل مؤثّر بر استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در بین زنان همسردار 49-15 ساله ی مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
قادر یوسف نژاد بررسی عوامل مؤثّر بر همگرایی باروری زنان ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312215 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
برنامه¬ریزی جمعیت و نیروی انسانی 1312266 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
جمعیت و جامعه(جمعیت شناسی) 1312218 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
دیدگاه و سیایت های جمعیتی معاصر(جمعیت شناسی) 1312223 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر(جمعیت شناسی) 1312222 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کاربرد جمعیت شناسی 1312071 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
جمعیت و برنامه ریزی توسعه(جمعیت شناسی) 1312220 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1312016 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری(جمعیت شناسی) 1312221 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نرم افزار های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312225 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312215 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
برنامه¬ریزی جمعیت و نیروی انسانی 1312266 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
جمعیت و جامعه(جمعیت شناسی) 1312218 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کاربرد جمعیت شناسی 1312071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جمعیت و برنامه ریزی توسعه(جمعیت شناسی) 1312220 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1312016 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری(جمعیت شناسی) 1312221 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312215 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جمعیت و جامعه(جمعیت شناسی) 1312218 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کاربرد جمعیت شناسی 1312071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2