اعضای هیات علمی

حسین باقرپور

حسین باقرپور

حسین باقرپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طراحی، ساخت و ارزیابی سکوی شناور دستگاه برداشت نخود دیم پابلند کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مدیریت نیتروژن مصرفی گیاه سیر و اسفناج با استفاده از حسگر مجاورتی GreenSeeker کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
ارزیابی غیرمخرب رسیدگی میوه انار در پایان دوره رشد کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/22
بهینه سازی و ارزیابی دستگاه جمع کن خودکار مالچ پلاستیکی نازک کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
پژمان روتابی دهلقی طراحی، ساخت و ارزیابی سکوی شناور دستگاه برداشت نخود دیم پابلند کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مهرداد فیضی بهینه سازی و ارزیابی دستگاه جمع کن خودکار مالچ پلاستیکی نازک کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
بابک ختار ارزیابی غیرمخرب رسیدگی میوه انار در پایان دوره رشد کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/22
فاطمه سبزعلیپورحاجی اباد مدلسازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در تولید پرتقال و توت فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
بهنام فروزانی تهیه نقشه عملکرد کیفی محصول گندم با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
مهران هاشمی جوزانی مدیریت نیتروژن مصرفی گیاه سیر و اسفناج با استفاده از حسگر مجاورتی GreenSeeker کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ریاضیات مهندسی تکمیلی(مکانیک بیوسیستم) 2222255 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شبیه سازی و مدل سازی ریاضی پیشرفته 2222426 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
طراحی اجزا ماشین2(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222154 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
علم مواد 2222141 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدل سازی خطی و غیر خطی 2222333 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی(انرژی های تجدیدپذیر) 2222297 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2222425 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
طراحی اجزا ماشین1 2222143 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
طراحی ماشین های برداشت(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222159 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
طراحی ماشین های کاشت و داشت(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222158 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی تکمیلی(مکانیک بیوسیستم) 2222255 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی اجزا ماشین2(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222154 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
علم مواد 2222141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی(انرژی های تجدیدپذیر) 2222297 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2222425 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی اجزا ماشین1 2222143 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2