اعضای هیات علمی

حسن رحیمی

حسن رحیمی

حسن رحیمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای: مطالعه موردی راه پیمایی اربعین کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/17
تطبیق پذیری رویکرد سیاست خارجی دولت های پس از جنگ، با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی(1368-1392). دکتری دانلود 1396/08/21
تاثیر محرومیت های اقتصادی بر سیاسی شدن تسنن در بلوچستان (مطالعه موردی جندالله) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
تاثیر جامعه مدنی در ملی شدن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/06
اقدامات کارگزاران حکومتی و تحول حکومت داری در عصر قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
سیده کوثر جعفری منش تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای: مطالعه موردی راه پیمایی اربعین کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/17
مجید حیدری اقدامات کارگزاران حکومتی و تحول حکومت داری در عصر قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
الهام قادری بابایی تاثیر جامعه مدنی در ملی شدن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/06
عارف یاریقلی بررسی بینامتنی مفاهیم سیاسی در اندیشة حکیم هیدجی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
احمد امین پور نسبت سیاست و بردگی در اسلام؛ مقایسۀ عصر نبوی با عصر خلافت (تا سقوط بغداد) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی مدرن با تاکید بر اندیشه ها و آراء سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر:با تاکید بر آراء واندیشه های رضاداوری اردکانی والسیدر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
حمیدرضا حاتمی بررسی مقایسه ای فلسفه جنگ در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و توماس هابز کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
سعید رحمتی اندیشه ترقی درآراء سیدجمال الدین اسدآبادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/23
فاطمه زارعی بازگشت افراط گرایان و امنیتی سازی اسلام در اروپا: مطالعه موردی حوزه نوردیک کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
مهری سیاوشی نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
ترلان سوگلی زاده بررسی تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی معاصر شیعه. کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
نرگس شمس الدینی لری بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی ابن سینا و امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
محمود عبایی مقایسه مواجهه علامه نایینی و شیخ فضل الله نوری با اندیشه مشروطیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمدناظم عباس پورنادی بررسی امکان موانع وراهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
آذر غلامی بررسی رابطه حکومت اسلامی و تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
فاطمه فولادوند تأثیر سرکوب اجتماعی بر تغییر الگوی ارزشی گروه های اسلامی (مطالعه موردی انگلستان) کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/17
حدیث ماله میر بررسی موضع شیعه در مقابل جریانات تکفیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فریبا مرادی گروسی نقش مردم در حکومت مطلوب رشیدرضا و نسبت آن با لیبرال دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/01
سیدعباس موسوی بررسی ادبیات باستان گرایی در ایران پس از جنگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران 1315289 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهارشنبه (17:00 - 18:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تحولات سیاسی- اجتماعی ایران در دوران پهلوی 1315212 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق اداری ایران 1315225 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سیاست و حکومت مقایسه ای 1315208 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مسائل سیاسی- اجتماعی و راهبردی دفاع مقدس 1315215 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نگارش و ویرایش متون سیاسی 1315237 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1315226 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان 1315186 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تحولات سیاسی- اجتماعی ایران درجمهوری اسلامی ایران 1315213 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فقه سیاسی: اصول، مبانی و تحولات تاریخی 1315282 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مبانی علم سیاست 1315247 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مدیریت بحران 1315122 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
سیاست و حکومت مقایسه ای 1315208 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نگارش و ویرایش متون سیاسی 1315237 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1315226 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان 1315186 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد مقایسه ای) 1223059 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار 1315211 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در عصرجمهوری اسلامی ایران 1315065 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوره جمهوری اسلامی ایران ( 1) (با تأکید بر دفاع مقدس) 1223061 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3