آخرین اخبار

سومین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی‌سینا، با حضور دکتر محمدعلی زلفی‌گل، برگزار شد.

پنج‌شنبه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

رویداد ها

دستاورد ها