اعضای هیات علمی

سیدجعفر حسینی دوست

سیدجعفر حسینی دوست

سیدجعفر حسینی دوست   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فتوژئولوژی (نظری) 2015200 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فتوژئولوژی (نظری) 2015200 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فتوژئولوژی (نظری) 2015200 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 3 نتیجه