اعضای هیات علمی

خسرو رشید

change-logo

خسرو رشید   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
ارائه مدلی مبتنی بر شبکه های عصبیِ یادگیریِ عمیق برای پیش بینی ابراز خشونت فیزیکی در میان دانش آموزان ودانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
ساخت فیلم های کوتاه آموزش مسوولیت پذیری و بررسی تاثیر آن بر احساس کفایت و دانش مادران کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/04
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
ارائه مدلی مبتنی بر شبکه های عصبیِ یادگیریِ عمیق برای پیش بینی ابراز خشونت فیزیکی در میان دانش آموزان ودانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
نقش سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی در پیش بینی میزان اختلال گیردادن کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
مقایسه تأثیر آموزش فنون مبتنی بر شفقت و آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش احساس تنهایی و مشکلات تنظیم هیجانی در دختران نوجوان فراری از خانه دکتری دانلود 1399/04/03
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
ساخت بسته آموزشی بهبود اختلال گیردادن و بررسی تأثیر آن بر کاهش میزان خشونت خانگی کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/17
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
ارائه مدلی مبتنی بر شبکه های عصبیِ یادگیریِ عمیق برای پیش بینی ابراز خشونت فیزیکی در میان دانش آموزان ودانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
طبقه بندی ناتوانی یادگیری خواندن: شناسایی زیرگروه ها بر پایه متغیرهای شناختی حوزه خاص و حوزه عام با استفاده از خوشه بندی مدل مبنا دکتری دانلود 1400/07/12
تاثیر شن بازی بر نارسایی شناختی و ناگویی هیجانی دانش آموزان پسر نارساخوان پایه های دوم و سوم ابتدایی دکتری دانلود 1400/07/12
احد احدی تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
مریم درویشی تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر قصه گویی بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
نگین دهقانی سانیج مقایسه تأثیر تکنیک های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان شکست عشقی در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
آرزو ذبیحی پیش بینی استعداد اعتیاد نوجوانان بر اساس آزارگری عاطفی و لحن هیجانی والدین کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
فاطمه طاهری رابطه هوش زیباشناسی و بهزیستی روانی با میانجیگری حساسیت زیبایی شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
مائده عطایی تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس نیرومندی ایگو و نگرش به زمان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
فتانه فتحی مقایسه اثربخشی آموزش ریاضی و علوم با و بدون نرم افزارهای آموزشی بر سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربستن در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد دکتری دانلود 1399/04/03
سحر کولیوند تاثیر آموزش مهارت های جرات ورزی بر خود پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری با احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/14
عاصفه محققی نقش هوش دیجیتالی در یادگیری درس کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی ‏سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/18
پری ماه محمدیان شناسایی مهم ترین ویژگی های شخصیتی مطلوب آموزگاران و بررسی رابطه آن ها با کارآیی آموزشی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
محسن محمد کریمی بررسی تاثیر خودافشایی معلم بر انگیزه برقراری ارتباط و انگیزه یادگیری زبان آموزان در کلاس-های آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
ازاده مهدوی مقایسه تأثیر آموزش فنون مبتنی بر شفقت و آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش احساس تنهایی و مشکلات تنظیم هیجانی در دختران نوجوان فراری از خانه دکتری دانلود 1399/04/03
امیر نبی زاده تأثیر روشن سازی دفاع های تاکتیکی در روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت بر سبک های دفاعی، اضطراب و ترس از صمیمیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
مینا نجف لو تاثیر مشکل گیردادن بر خشونت خانگی و صمیمیت زناشویی زنان و مردان شهرستان رزن کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/26
ربابه آذرمی تبیین رفتار خرافی بر مبنای سبکهای دلبستگی و اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/17
اباذر افروزی منصور بررسی مراحل تحول زیباشناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
زهرا اقایی سمیرمی شناسایی عوامل محافظتی روان شناختی در مواجهه با شوک زندان کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
فریده پیری بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
زهره پری پور پیش بینی میزان موفقیت ازدواج با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
فائزه جهان تاثیر آموزش هدف گذاری بر اهداف پیشرفت، انگیزه ی پیشرفت و کمال گرایی دکتری دانلود 1395/03/25
آمنه جهانتیغ عوامل تعیین کننده شادی در دانش آموزان و رابطه آن با انگیزش و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
محیا حسینی نقش سرمایه های روان شناختی و ثبات قدم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
مریم حسینی اصل نظرلو شناسایی مولفه های تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی و ساخت بسته آموزشی این مولفه ها دکتری دانلود 1396/10/14
فضل الله حسنوند ساخت و اعتباریابی آزمون زیبایی شناسی و بررسی رابطه آن با هوش طبیعت گرایانه و موسیقیایی گاردنر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
آرزو دلفان بیرانوند مقایسه سرعت یادگیری ماز در موش های با و بدون تجربه ی یادگیری ماز کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
رضا رحیمی خوراسگانی ساخت بسته ی آموزش زیبایی شناسی موسیقی کارشناسی ارشد 1394/11/27
حمیدرضا زمانیان تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر دانش آموزان کمرو و پذیرش اجتماعی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
لیلا ستاری بررسی و مقایسه سوگیری خوش بینی و آسیب ناپذیری در افراد دارای رفتارهای پرخطر و بدون آن در اواخر نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
امیر سلطانی تاثیر گنجاندن یک ساعت مطالعه درسی آزاد بر عادات مطالعه، نگرش به مطالعه، و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
ارژنگ صابری خسروشاهی مدل ساختاری تبیین کیفیت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی ایمن با میانجی گری خودشفقتی، تاب آوری و دیدگاه فهمی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
توران عبدالملکی ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه آن با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
مریم عبدالهی مقدم تدوین الگوی رشد اخلاقی بر اساس مؤلفه های فراشناختی با میانجی گری شناخت اجتماعی در نوجوانان دکتری دانلود 1396/01/19
زهرا عزیزی بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش نشانه های طلاق عاطفی در زنان مبتلا به آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
فائزه عطایی ساخت بسته ی آموزش زیبایی شناسی و تأثیر آن بر سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
فرشته فتحی هنجاریابی آزمون نگرش به زمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی و بهزیستی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
ثمینه قاسمی فر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
بهروز قلایی ارائه ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی، محیطی و فردی با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای دولتی استان مرکزی دکتری دانلود 1394/03/26
مجید کریمی ارقینی مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
کژال مرادی مطالعه یادگیری داده های شنیداری در خواب کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/20
راحله مشاوری ایزدی تاثیر خودتنظیمی گام به گام بر تعلل ورزی در انجام تکالیف تحصیلی دانش آموزان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فریبا منظمی تبار ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مولفه های ایرانی دکتری دانلود 1398/06/24
حمیرا نظری فر پیش بینی نگرش به زمان، انگیزه و عملکرد تحصیلی براساس معنای تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
ریزان نیک زبان تاثیر آموزش امید به روش گروهی بر خوش بینی و نگرش به زمان دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمونهای پیشرفته تحصیلی 1313178 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روانشناسی تربیتی 1313056 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون روانشناسی به زبان انگلیسی1 1313051 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های یادگیری کاربردی 1313149 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 4 نتیجه