اعضای هیات علمی

محمد بنیانی

change-logo

محمد بنیانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ فلسفه اسلامی1 1221268 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فلسفه اسلامی 3 1221265 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
منطق تصدیق 1221260 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 3 نتیجه