اعضای هیات علمی

رزیتا امانی

رزیتا امانی

رزیتا امانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقایسه ی تأثیر آموزش بازی های حرکتی موزون و بازی درمانی مبتنی بر رابطه ی والد-کودک بر خودتنظیمی هیجانی و اضطراب جدایی دانش آموزان پایه ی اول کارشناسی ارشد دانلود 1402/04/17
نقش واسطه ای گسلش عاطفی بین دلزدگی زناشویی با انتظارات زناشویی و هم جوشی شناختی در زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
پیش بینی اجتناب تجربی براساس حساسیت اضطرابی و تصور منفی از خود در نوجوانان دارای رفتار پرخطر شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1402/07/25
تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس استرس شغلی با میانجی سرمایه روانشناختی و راهبردهای مقابله ای در پرستاران کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/28
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
تبیین رفتارهای پرخطر نوجوانان براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت مادران با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه ی نوجوانان کارشناسی ارشد 1402/03/09
مقایسه تاثیر بازیهای حرکتی موزون و بازی درمانی مبتنی بر رابطه ی والد-کودک بر خودتنظیمی هیجانی و اضطراب جدایی دانش آموزان پایه ی اول کارشناسی ارشد دانلود 1402/04/17
تدوین مدل ساختاری ھمدلی بر اساس سبک دلبستگی ایمن با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده و خلاقیت ھیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1402/07/25
تبیین گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت مادران با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه ی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1402/03/09
تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
میثم اقاخانی زیلابی تبیین کیفیت زندگی زناشویی براساس سبک دلبستگی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، خوش بینی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
مهدیه یزدی پناه نقش واسطه ای گسلش عاطفی بین دلزدگی زناشویی با انتظارات زناشویی و هم جوشی شناختی در زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
احد احدی تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
فاطمه آنی زاده مقایسه سبک سازگاری و تعارضات زناشویی در ساختار سه گانه توزیع قدرت در خانواده در زنان متأهل شهرهای بروجرد و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
مرجان روستایی تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و ناگویی هیجان دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
وحید یزدانی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
لیلا ستاری بررسی و مقایسه سوگیری خوش بینی و آسیب ناپذیری در افراد دارای رفتارهای پرخطر و بدون آن در اواخر نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
سجاد سهرابی جم تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس استرس شغلی با میانجی سرمایه روانشناختی و راهبردهای مقابله ای در پرستاران کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/28
ارژنگ صابری خسروشاهی مدل ساختاری تبیین کیفیت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی ایمن با میانجی گری خودشفقتی، تاب آوری و دیدگاه فهمی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
زهرا طاهری نژاد رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان در پرستاران شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/20
زهرا عزیزی بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش نشانه های طلاق عاطفی در زنان مبتلا به آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
شیدا غلامی تبیین خودپنداره تحصیلی براساس ثبات قدم با میانجیگری ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دوره متوسطه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
کاظم کاظمی تأثیر بازگشایی ناهشیار در روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر نیمرخ شخصیتی متقاضیان روان درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
فاطمه کریمخانی تبیین بهزیستی ذهنی بر اساس خودکارامدی،مسئولیت پذیری وسبک انگیزش کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
محسن محمد کریمی بررسی تاثیر خودافشایی معلم بر انگیزه برقراری ارتباط و انگیزه یادگیری زبان آموزان در کلاس-های آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
مصطفی مرادی بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر هرسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
محیا مهرابی پور پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
شادی نادری منش بررسی رابطه تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی با سازگاری زناشویی در بین همسران شهرستان ملایر در سال 1392 کارشناسی ارشد 1392/04/04
سحر نادری نورعینی تدوین مدل ساختاری طلاق عاطفی بر اساس روان رنجوری با میانجی گری راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
کیانا هادیان همدانی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته بر کمال گرایی منفی، خودانتقادی و شفقت به خود کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پویایی گروه 1313132 2 01 1402/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 1313097 2 01 1402/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
روانشناسی اجتماعی 1313194 2 01 1402/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
روشها وفنون راهنمایی ومشاوره 1313280 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
فنون مشاوره و روان درمانی 1313215 2 01 | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1402/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
مبانی راهنمایی و مشاوره 1219297 2 02 1402/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مبانی راهنمایی و مشاوره 1219297 2 01 1402/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
روانشناسی اجتماعی 1313050 2 01 1402/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی مشاوره و راهنمایی 1313061 2 01 1402/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
بهداشت روانی 1313092 2 01 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
پویایی گروه 1313132 2 01 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 1313097 2 01 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روانشناسی اجتماعی 1313194 2 01 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1313203 2 01 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1313098 2 01 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
فنون مشاوره و روان درمانی 1313215 2 01 | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روانشناسی اجتماعی 1313050 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3