اعضای هیات علمی

رزیتا امانی

رزیتا امانی

رزیتا امانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
احد احدی تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
فاطمه کریمخانی تبیین بهزیستی ذهنی بر اساس خودکارامدی،مسئولیت پذیری وسبک انگیزش کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
محسن محمد کریمی بررسی تاثیر خودافشایی معلم بر انگیزه برقراری ارتباط و انگیزه یادگیری زبان آموزان در کلاس-های آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
فاطمه آنی زاده مقایسه سبک سازگاری و تعارضات زناشویی در ساختار سه گانه توزیع قدرت در خانواده در زنان متأهل شهرهای بروجرد و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
مرجان روستایی تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و ناگویی هیجان دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
وحید یزدانی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
لیلا ستاری بررسی و مقایسه سوگیری خوش بینی و آسیب ناپذیری در افراد دارای رفتارهای پرخطر و بدون آن در اواخر نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
ارژنگ صابری خسروشاهی مدل ساختاری تبیین کیفیت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی ایمن با میانجی گری خودشفقتی، تاب آوری و دیدگاه فهمی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
زهرا طاهری نژاد رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان در پرستاران شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/20
زهرا عزیزی بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش نشانه های طلاق عاطفی در زنان مبتلا به آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
شیدا غلامی تبیین خودپنداره تحصیلی براساس ثبات قدم با میانجیگری ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دوره متوسطه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
کاظم کاظمی تأثیر بازگشایی ناهشیار در روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر نیمرخ شخصیتی متقاضیان روان درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
مصطفی مرادی بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر هرسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
محیا مهرابی پور پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
شادی نادری منش بررسی رابطه تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی با سازگاری زناشویی در بین همسران شهرستان ملایر در سال 1392 کارشناسی ارشد 1392/04/04
سحر نادری نورعینی تدوین مدل ساختاری طلاق عاطفی بر اساس روان رنجوری با میانجی گری راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
کیانا هادیان همدانی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته بر کمال گرایی منفی، خودانتقادی و شفقت به خود کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت روانی 1313092 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
پویایی گروه 1313132 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
پویایی گروه 1313132 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 1313097 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1313203 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1313098 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فنون مشاوره و روان درمانی 1313215 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روانشناسی اجتماعی 1313050 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی مشاوره و راهنمایی 1313061 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت استرس (تنیدگی) 1313127 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 1313097 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1313203 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1313098 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روانشناسی تحولی2 1313042 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/13 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فنون مشاوره و روان درمانی 1313215 2 01 هفته های فرد سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث اساسی در روانشناسی2 1313032 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی مشاوره و راهنمایی 1313061 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روانشناسی اجتماعی 1313050 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2