اعضای هیات علمی

سیدمرتضی هزاویی

سیدمرتضی هزاویی

سیدمرتضی هزاویی   (EN Page)

دانشیار (مرحوم)
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم امیری یار احمدی بررسی جامعه شناختی تقلب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
میثم برزگر بررسی تطبیقی رابطه دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره) و علی عبدالرازق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
فاطمه حسینی اسلام سیاسی و تحول در حکومت مندی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سکینه سلطانی بیرامی بررسی اصل تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی ره کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
ترلان سوگلی زاده بررسی تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی معاصر شیعه. کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
محمدناظم عباس پورنادی بررسی امکان موانع وراهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
فریبا مرادی گروسی نقش مردم در حکومت مطلوب رشیدرضا و نسبت آن با لیبرال دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/01
فاطمه ملکی سنجش امکانها و محدودیتهای نظری نظریه ی "جامعه کوتاه مدت" برای تبیین تحولات تاریخی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
اکرم نیازی اندیشه مشروطه و تحول در حکومت مندی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول دولت در جهان اسلام 1315168 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فقه سیاسی 1315201 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 2 نتیجه