یداله عظام پناه

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

یداله عظام پناه

علوم پایه / زمین شناسی

تماس

رایانامه:
تعداد بازدید: 650