اعضای هیات علمی

حاتم حسینی

حاتم حسینی

حاتم حسینی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تأثیر برابری جنسیّتی بر همگرایی باروری کشورهای با اکثریّت مسلمان با کشورهای توسعه یافته (طبق درخواست کارشناس محترم پژوهشی، حذف شود) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
ساخت جدول های عمر استان های ایران در دوره ی 1395-1390 و انطباق آن با جدول های عمر مدل کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/19
عوامل مؤثّر بر مهاجرت در مناطق روستایی استان همدان در دوره ی 1395-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/28
محمدتقی اختیارپور بررسی کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
مریم امیری یار احمدی بررسی جامعه شناختی تقلب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
نوشین بهزادفرد بررسی ارزش فرزند از دیدگاه زنان و تأثیر آن بر باروری زنان تحت پوشش مرکز بهداشت شهر بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
رضا تیموری ارشد بررسی تعیین کننده های دوام ازدواج منجر به طلاق در شهرستان های ایران در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/07
زهرا جلیلیان بررسی تأثیر برابری جنسیّتی بر همگرایی باروری کشورهای با اکثریّت مسلمان با کشورهای توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
بیان حاتمی ژارآباد بررسی حس اجتماع در بین اجتماعات مجازی ایرانی و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
داود حیدری بررسی تفاوت های بین نسلی الگو های ازدواج و عوامل مؤثّر بر آن در بین مادران و دختران شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
سارا حیدری تبیین شکاف در رفتار و ایده آل های باروری زنان ازدواج کرده ی 49-35 ساله ی شهر قروه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
زینب حیدریان نور بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و تعیین کننده های آن در میان زنان 49-15 ساله ی همسردار شهر اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
ابوبکر حسین زاده بررسی عوامل مؤثّر بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله ی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
زیبا رحمانی فرح بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی بر تمایلات فرزندآوری زنان 49-15 ساله ی همسردار شهر همدان کارشناسی ارشد 1395/11/20
اردشیر رضایی بررسی تعیین کننده های تأخیر در ازدواج زنان در شهرستان های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/01
آرش طاوسی بررسی نقش برابری جنسیّتی در تمایلات فرزندآوری زنان ازدواج کرده ی 49-25 ساله ی شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حامد کریمی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُرد شهر سنندج (مطالعه ی تطبیقی زنان شاغل و غیر شاغل) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
مریم گراوند بررسی عوامل موثر بر شکاف بین رفتار و نگرش های ازدواجی زنان در شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
ناهید مرادی بررسی عوامل مؤثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49-15 ساله ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
مریم مهرگان فر تحلیل کیفی کنش باروری در میان زوج های عرب شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/09/26
معصومه موسی پور بررسی تعیین کننده های قصد تک فرزندی در میان زنان در آستانه ی ازدواج شهر اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
ساناز نصری بررسی تطبیقی تعیین کننده های تقاضا برای استفاده از روش های طولانی اثر و دائمی پیش گیری از بارداری در میان زنان کُرد و تُرک شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
عسکر نورالله زاده بررسی رفتار، تمایلات و ایده آل های باروری زنان ازدواج کرده ی 49-15 سال شهر دهلران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
عسگر نورالله زاده بررسی رفتار، تمایلات و ایده آل های باروری زنان ازدواج کرده ی 49-15 ساله شهر دهلران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
فرشته نوروزی عوامل مؤثّر بر استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در بین زنان همسردار 49-15 ساله ی مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
قادر یوسف نژاد بررسی عوامل مؤثّر بر همگرایی باروری زنان ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جمعیت و برنامه ریزی توسعه(جمعیت شناسی) 1312220 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1312016 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری(جمعیت شناسی) 1312221 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312215 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جمعیت و جامعه(جمعیت شناسی) 1312218 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کاربرد جمعیت شناسی 1312071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نرم افزار های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312225 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
جمعیت و برنامه ریزی توسعه(جمعیت شناسی) 1312220 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1312016 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری(جمعیت شناسی) 1312221 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نرم افزارهای جمعیتی 1312176 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی) 1312215 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
جمعیت و جامعه(جمعیت شناسی) 1312218 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد جمعیت شناسی 1312071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جمعیت و برنامه ریزی توسعه(جمعیت شناسی) 1312220 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1312016 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری(جمعیت شناسی) 1312221 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1