آخرین مهلت لغو اسکان خوابگاهها

15 Oct 2018
کد خبر : 3809384
تعداد بازدید : 637

آخرین فرصت لغو اسکان 30 مهر می باشد.

به اطلاع دانشجویان میرساند بر اساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان ، آخرین فرصت لغو اسکان خوابگاههای دانشجویی 30 مهر 97 بوده و از آن تاریخ لغو اسکان و استرداد مبلغ واریزی امکانپذیر نمی باشد.