ارائه درس مهارتهای زندگی دانشجویی در ترم اول 97

25 Sep 2018
کد خبر : 3810074
تعداد بازدید : 112

این درس به صورت یک واحدی و هفته ای دو ساعت با تاثیر در معدل بصورت واحد مازاد اختیاری است

ارائه درس مهارتهاي زندگي دانشجويي در ترم اول 97

اين درس به صورت يك واحدي و هفته اي دو ساعت با تاثير در معدل بصورت واحد مازاد اختياري (واحدي كه در تعداد واحدهاي لازم جهت فراغت از تحصيل محاسبه نخواهد شد ولي در معدل ترم و ميانگين كل واحدهاي گذرانده در نظر گرفته ميشود) جهت دانشجويان كارشناسي ارائه شده است. هدف از اين درس ارائه بعضي مهارتهاي اجتماعي، روانشناختي، مديريتي و نگارشي است كه يك دانشجوي كارشناسي بايد فرا گرفته باشد. اين درس مخاطب محور همراه با فعاليتهاي كلاسي توسط اساتيد مجرب ارائه ميگردد. اخذ اين درس براي تمامي دانشجويان كارشناسي توصيه ميگردد. در ضمن محور اصلي ارزشيابي اين درس را حضور منظم در كلاس، فعاليت كلاسي و آزمونهاي مستمر تشكيل خواهد داد. در زمان حذف و اضافه مي توان اين درس را اخذ نمود و اخذ آن محدوديتي در واحدهاي ترميمي در آن زمان ايجاد نخواهد كرد.  در ضمن اين درس معاف از شهريه حتي براي دوره شبانه ميباشد.