الحاقیه فوری بیمه بدنه خودرو

28 Oct 2018
کد خبر : 3808949
تعداد بازدید : 143

بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی میرساند نظر به اطلاعیه بیمه مرکزی در خصوص افزایش سرمایه بینه بدنه خودرو، در اسرع وقت نسبت به صدور الحاقیه اقدام نمایید.

بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی میرساند نظر به اطلاعیه بیمه مرکزی در مورخه ۱۶ تیرماه به دارندگان بیمه نامه بدنه خودرو در خصوص افزایش سرمایه خودرو با توجه به افزایش قیمت خودرو در بازار، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به صدور الحاقیه اقدام نمایید.

براساس ماده ۱۰ قانون بیمه بدنه در صورتی که خودرو کمتر از قیمت واقعی خود بیمه شده باشد، بیمه گر در زمان بروز خسارت متناسب با مبلغ بیمه نامه و نه قیمت روز خودرو مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

در صورت عدم مراجعه بيمه گذاران براي دريافت الحاقيه، هنگام بروز حادثه پرداخت خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به ارزش بازار در روز حادثه (اعمال ماده 10 قانون بيمه) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به عنوان مثال فرض کنید شخصی خودروی خود را که ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بیمه می کند و خسارتی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رخ می دهد. با این حال در زمان وقوع خسارت شرکت بیمه تنها نیمی از خسارت واقع شده را پرداخت می کند زیرا خودرو به نیمی از قیمت واقعی خود بیمه شده است.

واحد بیمه دانشگاه