بازدید تیم ارزیاب گروه آمار ، بهره وری و نظارت دانشگاه از دانشکده صنایع غذایی بهار

24 04 2024 04:46
کد خبر : 6784710
تعداد بازدید : 4798

گروه آمار، بهره وری و نظارت دانشگاه در نظر دارد بازدیدی از کلیه دانشکده های دانشگاه به عمل آورد. در این فرآیند خودارزیابی که برای اولین بار در دانشگاه بوعلی سینا انجام می شود تیمی متشکل از متخصصان و خبرگان دانشگاه فرآیندهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی-فرهنگی و اداری و مالی ... دانشگاه را از زوایای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند داد. هدف و ماموریت اصلی این خودارزیابی که با رویکرد حمایتی-مشارکتی انجام می شود شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه دانشگاه و تقویت بهبود عملکرد می باشد. بر همین اساس تیم ارزیابی در روز شنبه 1 اردیبهشت ماه سال جاری بازدیدی از دانشکده صنایع غذایی بهار به عمل آورد، که در این بازدید دیداری صمیمانه با اعضای محترم هیأت رئیسه، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان محترم داشت.

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.