با حضور اعضای تیم گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه؛

بازدیدتیم ارزیاب گروه آمار ، نظارت و بهره وری دانشگاه از دانشکده فنی-مهندسی

30 04 2024 04:47
کد خبر : 6873832
تعداد بازدید : 4981

اعضای تیم گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه در چهارمین بازدید نظارتی-حمایتی خود در دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه بوعلی سینا حضور یافت.

اعضای تیم گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه در چهارمین بازدید نظارتی-حمایتی خود در دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه بوعلی سینا حضور یافت. در این بازدید 5 ساعته دیدارهای صمیمانه ای با اعضای محترم هیأت رئیسه، هیأت علمی، کارکنان و کارشناسان و دانشجویان این دانشکده به عمل آمد و دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات مورد استماع قرار گرفت.

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.