ثبت نام در كارگاه هاي طرح دانش افزايي اعضاي عيات علمي

02 Jan 2019
کد خبر : 3849329
تعداد بازدید : 119

كارگاه هاي آموزشي طرح دانش افزايي و توانمند سازي اعضاي هيات علمي

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي مي رساند پيرو دستور العمل اجرايي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/1390 شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و همچنين ماده3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه جديد ارتقاء (شيوه ارزيابي فعاليت هاي ماده1 آيين نامه ارتقاء)، گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه كارگاه هاي مشروحه زير را برگزار مي نمايد.

اعضاي هيأت علمي مي توانند جهت ثبت نام به وب سايت گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه به آدرس  www.evg.basu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن آگاهي از شرايط، كاربرگ ثبت نام در كارگاه را تكميل نمايند.

عناوين و سرفصل هاي كارگاه هاي درحال ثبت نام:

1. هنر شاد زيستن
2. آشنايي با مواد مخدر، سبب شناسي گرايش به مواد مخدر، علايم اعتياد و پيشگيري از مصرف مواد
3. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA
4. ارزشيابي و سنجش علم و پژوهش

جهت در يافت جدول زمانبندي برگزاري كارگاه ها اينجا كليك نماييد