راهنمای دانلود فایل آئین نامه و فرمهای ترفیع

11 Feb 2014
کد خبر : 3847304
تعداد بازدید : 171

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند، فایل آئین نامه ترفیع، فرمهای ترفیع سالیانه و ترفیع تشویقی با آخرین ویرایش، و نحوه دسترسی به ذخیره پژوهشی در منوی کمیته ترفیع سایت معاونت آموزشی دانشگاه جهت دانلود و بهره برداری قرار گرفته است.

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند، فایل آئین نامه ترفیع، فرمهای ترفیع سالیانه و ترفیع تشویقی با آخرین ویرایش، و نحوه دسترسی به ذخیره پژوهشی در منوی کمیته ترفیع سایت معاونت آموزشی دانشگاه جهت دانلود و بهره برداری قرار گرفته است.
آیین نامه ها و بخشنامه های ترفیع
فرم های ترفیع سالیانه اعضاء هیأت علمی