روزهای پذیرش جهت تحویل فرم سلامت جسم

23 Sep 2018
کد خبر : 3810134
تعداد بازدید : 127

دانشجویان گرامی ورودی 97

دانشجویان گرامی ورودی 97

روزهای پذیرش جهت تحویل فرم سلامت جسم

دانشجویان

ایام هفته

دختر

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پسر

یکشنبه

سه شنبه

 

 

ساعات مراجعه 9 صبح تا 12 ظهر

 (از اول مهر تا 15 آبان )