قابل توجه کلیه دانشجویان بهرمند ازخوابگاه

11 Feb 2014
کد خبر : 3847289
تعداد بازدید : 137

به اطلاع میرساند: مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان دانشجویانی که درنیمسال دوم سالتحصیلی جاری(922) موفق به رزرو خوابگاه گردیده اند، درصورت انصراف از سکونت درخوابگاه دراین نیمسال حداکثرتاپایان بهمن ماه جهت تحویل درخواست کتبی خود به اداره خوابگاه ها ورفاه دانشجویی فرصت دارند

به اطلاع میرساند:مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان  دانشجویانی که درنیمسال دوم سالتحصیلی جاری(922) موفق به رزرو خوابگاه گردیده اند، درصورت انصراف از سکونت درخوابگاه دراین نیمسال حداکثرتاپایان بهمن ماه جهت تحویل درخواست کتبی خود به اداره خوابگاه ها ورفاه دانشجویی فرصت دارند.

بدیهی است پس ازپایان مهلت مذکور هزینه خوابگاه مذکور قطعی گردیده وبه عنوان استفاده ازخوابگاه درنظرگرفته خواهد شد.