ریاست دانشگاه بوعلی سینا:

گروه آمار، بهره وری و نظارت چشم بینای رئیس در اداره امور و تنها راه بهینه سازی دانشگاه است

24 04 2024 04:33
کد خبر : 6784274
تعداد بازدید : 4294

اولین نشست گروه آمار، بهره وری و نظارت دانشگاه با موضوع ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی، در روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه در سالن فجر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر رضوان رئیس محترم دانشگاه بیان فرمودند؛ یکی از اقدامات مهم در سال گذشته ادغام گروه نظارت، با اداره آمار و بهره وری دانشگاه بود». ایشان در ادامه بیان داشتند؛ وظیفه اصلی گروه آمار، بهره وری و نظارت، این است که چشم بینایی در کنار رئیس دانشگاه باشد و مرتب سیستم را به صورت سیستماتیک و میدانی ارزیابی نماید، نقاط ضعف و نقاط قوت آن را شناسایی کند و به رئیس دانشگاه کمک نماید تا نقاط ضعف را برطرف نماید و تنها راه بهینه سازی دانشگاه همین مسئله خواهد بود. 

در ادامه جناب آقای دکتر مظاهری سرپرست محترم گروه آمار، بهره وری و نظارت به مسائلی در خصوص عملکرد و نحوه بازدیدهای گروه پرداخته و اشاره نمودند بازدیدهای میدانی به هیچ عنوان قصد مچ گیری نداشته و صرفا با هدف حمایتی- مشارکتی خواهد بود. پس از بیانات سرپرست گروه آمار دقایقی به آئین نامه های ارزیابی درونی و مدل اجرائی این آئین نامه ها پرداخته شد.

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.