معرفی سامانه اجرایی بند ط تبصره ۹ (ساتع)

 

پیرو ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، با تلاش های معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف و دبیرخانه شواری عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه اجرایی بند ح تبصره ۹ تحت عنوان "ساتع" (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)، به آدرس http://sate.atf.gov.ir در پایگاه سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران (مپفا) در دسترس دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران قرارگرفته است.

در همین راستا و به منظور اجرای آیین نامه فوق، خزانه داری کل کشور حساب خاصی را برای واریز منابع موضوع آیین نامه تعیین و به شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام نموده است.

شرکت ها و موسسات فوق نیز ضمن واریز مبلغ مذکور در مقاطع سه ماهه، اولویت های پژوهشی خود را در سامانه ساتع به آدرس اینترنتی فوق الاشاره به اشتراک گذاشته اند و در جهت حل مسائل و مشکلات پژوهشی خود آماده عقد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری می باشند.

به منظور استفاده از فرصتی که قانون بودجه سال ۹۸تا پایان سال جاری در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری قرار داده است ، خواهشمند است تمامی اعضای محترم هیات علمی، با مراجعه به سامانه و انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت های شرکت ها، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، پیشنهاده خود را در سامانه ثبت نمایند تا پس از بررسی های لازم اقدامات لازم به منظور عقد قرارداد صورت پذیرد