اعضای هیات علمی

علی بیننده

علی بیننده

علی بیننده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صلاح الدین ابراهیمی پور بررسی باستانشناسی محوطه های هزاره ی اول ق.م شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
فهیمه حمدیه معماری نوسنگی در فلات مرکزی و زاگرس ایران کارشناسی دانلود 1396/01/23
فاطمه عابدی امین تعیین حوزه نفوذ فرهنگ عبید شمالی (گارا) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1398/11/26
سیروس فرامرزی فرهنگ عصر مفرغ دره رودخانه بشار (کهگیلویه) براساس یافته های باستان شناسی تپه کردلاغری کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/30
فاطمه وطن پور بررسی کاربردی و سبک شناسی مهرهای از دوره مس- سنگ تا اوایل عصر آهن در غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 2812232 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شناخت وبررسی تمدنهای پیش ازتاریخ آسیا صغیر 2812098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شناخت وبررسی تمدنهای دره سند( هاراپا مهانجادارو) 2812099 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی باستان شناسی 2812193 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
طراحی و ترسیم مدارک 2812066 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
مبانی انسان شناسی 2812190 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی تطور انسان انسان شناسی فرهنگی و فیزیکی 2812037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
موزه داری 2812089 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول و مبانی انسانشناسی 2812032 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
باستانشناسی و هنر آسیای صغیر 2812053 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شناخت وبررسی تمدنهای پیش ازتاریخ آسیا صغیر 2812098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شناخت وبررسی تمدنهای دره سند( هاراپا مهانجادارو) 2812099 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
عملیات کاوش 2812186 10 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخچه علم باستانشناسی 2812029 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی و ترسیم مدارک 2812066 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
مبانی تطور انسان انسان شناسی فرهنگی و فیزیکی 2812037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2