اعضای هیات علمی

علی حیدریان پور

علی حیدریان پور

علی حیدریان پور   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر غلظت سرمی آدیپونکتین و رزیستین در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
اثر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی همراه با مصرف مکمل سولفات روی بر آستانه درد موش های معتاد در سندروم ترک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
مقایسه اثر تمرینات مقاومتی سنتی(TRT) و تمرینات مقاومتی تناوبی با شدت بالا (HIRT) بر هورمون های آنابولیک و کاتابولیک مردان فعال کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/03
اثر 12 هفته تمرین هوازی و مقاومتی و یک دوره بی تمرینی پس از آن، بر سطوح سرمی آیریزین و بتاتروفین در موش-های صحرایی چاق دیابتی دکتری دانلود 1398/10/30
بررسی ومقایسه نقش تمرینات مقاومتی سنتی(TRT) وتمرینات مقاومتی تناوبی با شدت بالا(HIRT) بر میزان تغییرات سطوح هورمونی گلوکاگون، انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز افراد فعال کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محمدمهدی بی نیاز مقایسه اثر تمرینات مقاومتی سنتی(TRT) و تمرینات مقاومتی تناوبی با شدت بالا (HIRT) بر هورمون های آنابولیک و کاتابولیک مردان فعال کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/03
حسن توسلی اثر 12 هفته تمرین هوازی و مقاومتی و یک دوره بی تمرینی پس از آن، بر سطوح سرمی آیریزین و بتاتروفین در موش-های صحرایی چاق دیابتی دکتری دانلود 1398/10/30
مجید خان بابای نوا بررسی ومقایسه نقش تمرینات مقاومتی سنتی(TRT) وتمرینات مقاومتی تناوبی با شدت بالا(HIRT) بر میزان تغییرات سطوح هورمونی گلوکاگون، انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز افراد فعال کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
بهناز شکری اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر غلظت سرمی آدیپونکتین و رزیستین در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فاطمه غلامی جورابی بررسی اثرات حمایتی متیلن بلو بر آسیب بیضه ای القا شده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
مجید وحیدیان رضازاده تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک دکتری دانلود 1394/03/20
مجید وحیدیان رضازاده تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک دکتری دانلود 1394/03/20
علیرضا احمدوند تاثیر سه شیوه تمرینی منتخب به مدت 8 هفته بر فاکتورهای خونی بیماران دیابتی نوع دو کارشناسی ارشد 1392/11/21
محمد آقا محمدی تاثیر تمرین مقاومتی روی سطح پلاسمایی فرتین و آهن موشهای دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
ساره بیات مطالعه اثر ورزش هوازی و عصاره اتانولی گل بابونه (Maricaria chamoilla L.) بر روی سطح سرمی چربی های خون در موش های صحرایی دیابتی نوع یک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
محمد باسره تاثیر ورزش و ویتامین E بر استانه درد موش های دیابتی کارشناسی ارشد 1390/11/11
طیبه باغیان بررسی اثر 12 هفته تمرین استقامتی زیر بیشینه و بی تمرینی برسطوح سرمی هورمون هاب رشد کورتیزول و تیروئید در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/10
سیدمحمد بطحاییان بررسی تاثیر 8 هفته برنامه ورزش آبی بر سطح کورتیزول، ضربان قلب استراحتی و استقامت قلبی تنفسی کودکان 5 تا 10 سال مبتلا به اوتیسم شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/16
سیده نسرین بطحاییان بررسی اثر 8 هفته برنامه ی ورزش در آب روی تصویر مغزی،آمادگی جسمانی و حرکات کلیشه ای کودکان دبستانی مبتلا به اوتیسم شهر همدان دکتری دانلود 1394/10/15
محمد پرستش اثر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر هورمون‎های تولید مثلی، کیفیت اسپرماتوژنز، استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانتی بافت بیضه موش‎های صحرایی نر دیابتی نوع 2 دکتری دانلود 1395/10/13
قباد پرواره بررسی تاثیر مصرف سولفات منیزیم خوراکی و فعالیت ورزشی مقاومتی بر استانه درد موش های معتاد در سندرم ترک کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاطمه تحسینی بررسی اثر شش هفته تمرین همزمان استقامتی - تداومی و استقامتی - تناوبی بر سطوح پلاسمایی کورتیزول و سطح اضطراب در دانش آموزان پسر 19-16 سال دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/03
محسن جلیلی تاثیر مصرف ال-کارنیتین و 10 هفته تمرین هوازی منخب روی سطوح سرمی CRP در موشهای دیابتی نوع 1 کارشناسی ارشد 1392/12/06
محسن جلیلی تآثیر مصرف ال- کارنیتین و 10 هفته تمرین هوازی منتخب روی سطوح سرمی CRP در موشهای دیابتی نوع 1 کارشناسی ارشد 1392/12/06
بهروز حاجیلو تاثیر خستگی بر سینرژی عضلات منتخب اندام تحتانی حین دویدن با روش الگوریتم تجزیه نامنفی ماتریسی دکتری دانلود 1397/07/07
رضا دلاور اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و آستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع I دکتری دانلود 1394/07/13
ناصر رحیمی اندانی تاثیر تمرینات هوازی زیر یشینه ومکمل 25 هیدروکسی ویتامین D برسطح GLP1 وDPP4 سرم و مقاومت انسولین در مردان میانسال مبتلا به دیابت نوع II دکتری دانلود 1396/10/12
ابراهیم زرین کلام تاثیرهشت هفته تمرین استقامتی، قدرتی و ترکیبی بر غلظت اپلین سرم وآستانه درد در موشهای معتاد به مرفین متعاقب سندرم ترک دکتری دانلود 1395/04/02
مجید زمانی تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر پارامترهای هماتولوژیک افراد وابسته به مورفین در سندرم ترک کارشناسی ارشد 1391/12/23
حجت اله سیاوشی تاثیر سه ماه برنامه تمرینی منتخب روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران دیابتی نوع دو کارشناسی ارشد 1392/06/27
معصومه سیف تاثیر فعالیت ورزشی هوازی GnRHو یک دوره بی تمرینی بر سطوح اپلین و پروفایل چربی در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی دکتری دانلود 1396/04/25
الناز شکری اثر 12 هفته تمرین استقامتی زیربیشینه بر غلظت سرمی TNF-α و CRP در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
فاطمه ضمیری دلیر بررسی اثرات تمرینات ورزشی متوسط هوازی بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون های استروژن، پروژسترون، FSH و LH کارشناسی ارشد 1391/11/14
سیدجلال طاهر آبادی تاثیر ورزش و ویتامین D3 بر استانه درد موش های دیابتی کارشناسی ارشد 1390/11/12
فرزاد عبدالمالکی تاثیر تمرین هوازی و عصاره هیدرواتانولی گل بابونه بر سطوح سرمی GPC-4 و GPLD1 در موش های دیابتی نوع 2 دکتری 1397/07/08
فرهاد غنی یگانه اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ظرفیت استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان ها در فوتبالیست های سیگاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
مریم کشوری اثر سه شیوه تمرینی بر غلظت CRP پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو کارشناسی ارشد 1392/07/09
هادی کوچکخانی تاثیر فعالیت منظم ورزشی و منیزیم بر روی آستانه درد موشهای دیابتی کارشناسی ارشد 1390/04/06
فرشته محمدی اثرتمربن هوازی و عصاره هیدرو اتانولی گل بابونه بر حافظه و یادگیری در موش های دیابتی نوع دو کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهدی مرادی سفر تأثیر تمرین هوازی و عصاره هیدرواتانولی گل بابونه بر سطوح سرمی گلایپیکان- 4 و شاخص های گلایسمیک منتخب در موش های نر دیابتی نوع 1 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
هدا مزینی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی دکتری 1393/06/19
سیدمیثم موسوی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی اُمنتین-1، شاخص مقاومت انسولین و پروفایل لیپیدی در مردان سیگاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/20
سجاد مومنی پیری رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی استان همدان کارشناسی ارشد 1391/06/29
ازاده نادری تأثیر 12 هفته تمرین هوازی و عصارۀ هیدرواتانولی گل بابونه بر آستانۀ درد موش های دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/12
رامیار نجفی اثر 12 هفته تمرین استقامتی برغلظت لپتین و گرلین پلاسمایی در دختران دارای بلوغ زود رس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سمیه نظری مبتکر اثر 12 هفته تمربن هوازی ومقاومتی برحافظه ویادگیری در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
سیدعبداله هاشم ورزی تأثیر تمرین هوازی و مصرف ویتامین D3 همراه با پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان بر سطوح VEGF، دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز در جسم مخطط موش های پارکینسونی دکتری دانلود 1394/12/22
مجید وثیقی شجاع بررسی اثر شش هفته تمرین همزمان استقامتی-تداومی و استقامتی-تناوبی بر سطح نشانگر های التهابی در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
مجید وحیدیان رضازاده تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک دکتری دانلود 1394/03/20
مجید وحیدیان رضازاده تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک دکتری دانلود 1394/03/20
مجید وحیدیان رضازاده تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک دکتری دانلود 1394/03/20
مجید وحیدیان رضازاده تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک دکتری دانلود 1394/03/20
لیلا وصالی اکبرپور اثر تعامل شنای استقامتی و وامانده ساز همراه با مکمل ویتامین C بر شاخص های استرس اکسیداتیو رت های نر ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی 1510658 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیولوژی انسانی 1510026 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
استرس محیطی و عملکرد ورزشی 1510698 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روشهای پژوهش در فیزیولوژی ورزشی 1510695 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
استفاده و سو استفاده از داروها(فیزیولوژی کاربردی) 1510386 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510367 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربر 1510383 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510657 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510654 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزش (فیزیولوژی فعالیت های ورزش) 1510357 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510375 2 01 نامشخص 1400/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
فیزیولوژی ورزشی ویژه گروههای خاص 1510663 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین(فیزیولوژی کاربردی) 1510379 2 01 نامشخص 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 1510692 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 1510693 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510388 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ایمونولوژی فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510368 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تغذیه ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی کاربردی) 1510378 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی 1510658 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی انسانی 1510026 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2