اسداله نقدی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/24

اسداله نقدی

علوم اقتصادی و اجتماعی / علوم اجتماعی

تماس

رایانامه: a.naghdi [at] basu.ac.ir
تعداد بازدید: 126