گودرز احمدوند

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

گودرز احمدوند

کشاورزی / زراعت و اصلاح نباتات

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403