اعضای هیات علمی

بیژن حاجی عزیزی

بیژن حاجی عزیزی

بیژن حاجی عزیزی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی حمزه هویدا نظریه بطلان در آیین دادرسی مدنی دکتری دانلود 1397/07/10
امین میردریکوند سقف خسارت قابل مطالبه در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی با تأکید بر ماده 8 قانون بیمه اجباری...(مصوبه 1395) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
معصومه ابراهیمی مطالعه ابعاد حقوقی طلاق عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
سمیرا احدی تحولات مفهوم خانواده و تاثیرات آن بر نظام های حقوقی(با تاکید بر نظام های حقوقی ابران.انگلستان و مصر) کارشناسی ارشد 1394/06/03
صابر احمدی تعهدات قائم به شخص کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
ثریا احمدپور فرض تقصیر در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد 1391/08/23
مریم اصغری بررسی فقهی حقوقی عدم افشاء سمت وکیل در معامله با تاکید بر عقد نکاح کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/26
وجیهه اصلمند ضرورت تحول ساختار های حقوقی در حوزه ی حقوق زنان با هدف تامین صلح اجتماعی کارشناسی ارشد 1394/06/15
سیده مریم اعتماد ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت کارشناسی ارشد 1390/11/24
بیژن بیات یکسان سازی حقوق قراردادها ونبرد فرمها دکتری دانلود 1395/12/11
مسلم بیدسرخی پرداخت حکمی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
علی بهادری فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد 1393/03/17
الهه پاینده مسئولیت مدنی مدیران ورزشی کارشناسی ارشد 1392/12/10
فاطمه چمک قراردادهای پیش فروش ساختمان با توجه به قانون مصوب 1389 کارشناسی ارشد 1392/07/08
کورش حیدری مشروعیت اقدام شهرداری به اخذ قسمتی از اراضی بابات تفکیک، تغییر و تعیین کاربری اراضی شهری کارشناسی ارشد 1392/12/21
ناهید حسینی بررسی آثار حقوقی تقصیر عمدی در مقایسه با تقصیر غیرعمد کارشناسی ارشد 1393/11/20
راضیه حسنخانی مطالعه تطبیقی حمایت های حقوقی از زوجه پس از انحلال نکاح در نظامهای حقوقی ایران مصر فرانسه و انگلستان دکتری 1395/06/24
مهدی حمزه هویدا اثبات مدنی از دیدگاه معرفت شناسی کارشناسی ارشد 1391/07/02
علی حنیفه جایگاه رابطه سببیت در مسئولیت قراردادی کارشناسی ارشد 1396/11/21
صدرالله خرمی مطالعه تطبیقی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه کارشناسی ارشد 1390/11/05
واحد خزایی مطالعه تطبیقی مفهوم عیب تولد در حقوق ایران آمریکا و فقه امامیه کارشناسی ارشد 1394/06/08
حسین دهقانی صارم مسؤولیت مدنی پرستار کارشناسی ارشد 1393/06/26
زینب رحمانی روشهای ارزیابی خسارت معنوی کارشناسی ارشد 1394/06/08
سوده رحیم بخش ماهیت حقوقی حق شریک در شرکت تجاری کارشناسی ارشد 1392/12/03
فاطمه رمضانی مفهوم و آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1390/12/21
محمد رمضانی اثر اغماء بر عقود جایز کارشناسی ارشد 1391/08/15
شیما زارعی ابطال و اصلاح اسناد رسمی مالکیت کارشناسی ارشد 1390/11/24
روناک زندکریمی توصیف حقوقی در دادرسی های مدنی کارشناسی ارشد 1392/07/08
خدیجه سالک قادری وضعیت حقوقی ترکه ی متوفی قبل از تقسیم بین ورثه کارشناسی ارشد 1391/11/30
حوریا سجادی شوریجه مسئولیت مدنی پزشک با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1392/07/02
محمد صادق سیفی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/02/10
سعید سهرابی ابد مطالعه تطبیقی مسئولیت مطلق در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
ندا شرنگ مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شخص مضطر در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1394/11/10
کمال صالحی ذهابی مطالعه تطبیقی اهدای جنین در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1392/07/09
فرزانه صالحی نژاد راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
ناهید صفری دعاوی جمعی دکتری دانلود 1395/07/04
نیکو صفرابادی مشروعیت قید عندالاستطاعه در مهریه کارشناسی ارشد 1392/11/12
مریم عظیمی بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
پروین علی آقایی اجتماع اسباب با تأکید بر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 کارشناسی ارشد 1392/07/06
پروین علی اقایی اجتماع اسباب با تاکید بر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 کارشناسی ارشد 1392/07/06
گزیزه علائی اردلان نظریه ارتباط موثر در حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد 1392/07/06
محمدجواد عیوضی مطالعه تطبیقی جبران های نقض قرارداد و کارآیی آنها در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا دکتری دانلود 1396/08/02
معصومه غلامی مطالعه ی حقوقی –اجتماعی ازدواج کودکان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
نگین غلامی چقازردی بررسی تطبیقی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی ایران وکامن لو دکتری 1397/10/15
نگین غلامی چقازردی فرض سببیت کارشناسی ارشد 1390/11/18
نگین غلامی چقازردی بررسی تطبیقی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی ایران و کامن لو( با تاکید بر نظام حقوقی کشورهای امریکا و انگلیس) دکتری دانلود 1397/10/15
فریبا فرجی ابزارهای اعلام اراده در اعمال حقوقی بر مبنای فقه اسلامی کارشناسی ارشد 1394/06/31
شهرزاد قفقازی الاصل مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1394/09/16
شهره قلی پور شرایط اساسی و خاص عقد بیمه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
احمد کاظمی مطالعه فقهی و حقوقی عقود احتمالی کارشناسی ارشد 1390/07/03
حمیده کوهکن ایوری خسارت دادرسی کارشناسی ارشد 1390/10/04
حسین محمودی مطالعه تطبیقی موعد ایفاء تعهدات قراردادی و براتی (حقوق ایران، حقوق مدون انگلیس، کنوانسیون های ژنو و آنسیترال در مورد برات و سفته) دکتری دانلود 1396/11/17
نعمت اله مرجانی ماهیت و ضمانت اجرای شرط کارشناسی ارشد 1391/08/30
سکینه هاشمی سجزیی حق تشرف در حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد 1391/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 1215086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب 1215035 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب 1215035 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مسئولیت مدنی تطبیقی 1215188 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 1 1215085 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 1215030 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 1215030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی پیشرفته 1 1215184 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی تطبیقی 1215189 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی 2 1215086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب 1215035 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب 1215035 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مسئولیت مدنی تطبیقی 1215188 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 1 1215085 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 1215030 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 1215030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت و ارث 1215228 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی پیشرفته 1 1215184 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق مدنی تطبیقی 1215189 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 2 1215086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2