حسین مددی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

حسین مددی

کشاورزی / گیاهپزشکی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
حشره شناسی (2) 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اکولوژی شیمیایی حشرات 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل بیولوژیک آفات 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل بیولوژیک آفات 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403