اعضای هیات علمی

عظیمه السادات خاکباز

change-logo

عظیمه السادات خاکباز   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
مطالعه ی دانش عملی و نظری معلمان دوره ی ابتدایی نسبت به طرح درس (مورد مطالعه: معلمان دوره ی ابتدایی بخش خزل) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
محمدصادق سلگی مطالعه ی دانش عملی و نظری معلمان دوره ی ابتدایی نسبت به طرح درس (مورد مطالعه: معلمان دوره ی ابتدایی بخش خزل) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
زینب شهبازی بررسی دانش حرفه ای تدریس ریاضی دانشجو معلّمان ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بر اساس چهارچوب TEDS-M کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/21
میترا صفا مطالعه برنامه درسی تجربه شده دانشجویان بین الملل تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/26
سحر صفدری بررسی مبحث احتمال ریاضی در سطوح قصدشده، اجراشده و کسب شده برنامه درسی ریاضی دوره دوم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
سمیرا کلواری جانکی بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
زهرا امامی پور مطالعه چگونگی مواجهه معلمان دوره ابتدایی با درس پژوهی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سمیه انصاری پور رفتار متکبرانه مصرف کننده؛ فهمی از برداشت های معنا آفرین با استفاده از روش پدیدارشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
امین توسلی مطالعه استدلال اخلاقی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 98-97 کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
لیلا داوریان مطالعه چگونگی تداخل برنامه درسی نهفته و تعاملی زبان انگلیسی پایه هفتم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
معصومه زیوری مراد مطالعه چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی بر اساس سند تحول بنیادین کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
نشمین محمدی مطالعه برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ مطالعات برنامه درسی 1219259 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رویکردها و نظریه های برنامه درسی 1219238 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
طراحی و تدوین برنامه درسی 1219258 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1219368 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طراحی و تدوین برنامه درسی 1219258 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی ایران 1219404 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
موضوعات درسی دوره متوسطه (علوم،شیمی،فیزیک،زیست،ریاضی،هنر...) 1219264 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1219368 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تاریخ مطالعات برنامه درسی 1219259 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 1219271 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 1219271 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی 1219252 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی 1219364 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار در مسائل برنامه ریزی درسی 1219265 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 1219288 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 1219288 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
موضوعات درسی دوره متوسطه (علوم،شیمی،فیزیک،زیست،ریاضی،هنر...) 1219264 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1219301 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1219301 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1219368 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2