اعضای هیات علمی

لیلا هاشمیان

لیلا هاشمیان

لیلا هاشمیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی استعاره ی مفهومی حسادت در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی کارشناسی ارشد 1398/11/08
مقایسه روان شناختی عشق در دو اثر «لیلی و مجنون» نظامی و «سوهنی و مهینوال» در ادبیات پاکستان بر اساس رویکرد استرنبرگ کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
مهتاب افشاری بررسی و تحلیل مولفه های سبکی در اشعار بدر الدین چاچی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
شمس الله بابایی بررسی شاخصه های سبک آذربایجانی در خسرو و شیرین نظامی کارشناسی ارشد 1390/10/25
نرگس بیات بررسی جلوه های نوستالژی در ادبیات معاصر با تکیه بر آثار داستانی (جمال میرصادقی، اسماعیل فصیح، هوشنگ گلشیری) کارشناسی ارشد 1390/11/17
زهرا پیرحیاتی بررسی آثار سیمین بهبهانی از دیدگاه نظریه جامعه شناسی لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/12
روناک جلالی آذر بررسی تطبیقی کهن الگوی قهرمان در شاهنامه فردوسی و اودیسه هومر کارشناسی ارشد 1392/09/04
رناک جلالی اذر بررسی تبیطقی کن الگوی قهرمان در شاهنامه فردوسی و اودیسه هومر کارشناسی ارشد 1392/09/04
فرشته چهری بررسی و تحلیل زمان و مکان سرودن شعر و تاثیر ان بر شعر نادر پور و شاملو کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
مجید خالدمنیر بررسی و تحلیل هنجارگریزی معنایی در اشعار کمال الدین اسماعیل بر اساس نظریه ی لیچ کارشناسی ارشد 1394/11/07
زهرا خزایی بررسی روان شناختی داستان های هزار ویک شب ( بر اساس طرح واره های هیجانی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/06
نسرین دیجوریان بررسی زیبایی شناسانه اشعار دیجور همدانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
مریم رحمانی شخصیت معشوق در رمان شمس و طغرا کارشناسی ارشد 1392/10/14
مجید رمضانخانی بررسی شکل شناسانه ی داستان های مرزبان نامه(با رویکرد ریخت شناسی پراپ) کارشناسی ارشد 1393/11/06
مجید رمضانخانی بررسی شکل شناسانه داستانهای مرزبان نامه( با رویکرد ریخت شناسی پراب ) کارشناسی ارشد 1393/11/06
فردین شریف نیا نقد فرمالیستی تصویرهای شعری منوچهر آتشی کارشناسی ارشد 1392/06/23
طاهره صادق بیان نوستالژی در داستان های احمد محمود کارشناسی ارشد 1392/06/20
فاطمه فقیه زاده بررسی استعاره مفهومی در غزلیات منتخب سعدی کارشناسی ارشد 1396/12/02
اسماعیل قادری بررسی و تحلیل ساختارگرایانه ی اشعار سید علی صالحی کارشناسی ارشد 1394/07/18
سمیه قربانیان یاوند نمادگرایی در شعر سپید مقاومت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
مهدی گروسی مقایسه مقام فنا از منظر بایزید بسطامی و مولانا کارشناسی ارشد 1392/07/03
امیر مالمیر زیبایی شناسی سخن میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در کتاب منشآت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محمود محمدی کیان بررسی و مقایسه ی انسان مطلوب در چند حکایت مثنوی مولوی با نظریه انسان خودشکوفای آبراهام مزلو کارشناسی ارشد 1394/04/22
فرزانه محمودی بررسی عنصر شخصیت و شخصیت پردازی در اثار داستانی غلامحسین ساعدی کارشناسی ارشد 1390/11/10
سپیده مشکوری مقایسه زیبایی شناختی تاریخ بیهقی و راحه الصدور کارشناسی ارشد 1392/06/27
معصومه موسیوند بررسی تحلیلی اندیشه های اعتراضی در دیوان های شعری دوره ی سلجوقیان کارشناسی ارشد 1393/11/27
نسرین نیسی بررسی اسطوره افرینش در ادبیات داستان معاصر (با تکیه بر آثار گلشیری، خسروی، محمد علی،محمود، پارسی پور). کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
محمدتقی یوسفی بررسی غزلیات امیرهوشنگ ابتهاج براساس رویکرد تحلیل گفتمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون نظم (5) قسمت دوم اشعار حافظ 1214111 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
متون نظم عرفانی 1214172 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون نظم غنایی 1214170 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحقیق در متون حکمی عرفانی(1) 1214266 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون نظم (5) قسمت دوم اشعار حافظ 1214111 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحقیق در متون غنایی 1214269 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متون نظم عرفانی 1214172 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحقیق در متون حکمی عرفانی(1) 1214266 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون منتخب نثر ادبی-عرفانی 1214176 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1