اعضای هیات علمی

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحلیل ساختاری غرب یاسوکند (بیجار) و ارتباط آن با رخداد کانه زایی آهن کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
آنالیز ساختاری معدن سنگ آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، باختر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
پیمان تومک آنالیز ساختاری معدن سنگ آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، باختر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
غلامرضا خدادادی شواهد زمین ساخت فعال مرتبط با گنبد نمکی چلگرد، باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
علی رضا شهامی تحلیل ساختاری ساختگاه سد چمشیر، گچساران کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/26
سیدمیعاد میرزاجانی تحلیل ساختاری و شواهد زمین ریختی رشد چین مرتبط با گسل تاقدیس ازگله کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حسن نباتی تحلیل ساختاری غرب یاسوکند (بیجار) و ارتباط آن با رخداد کانی زایی آهن کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
محمدرضا نوردی بررسی ریخت زمین ساخت و نو زمینساخت منطقه نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
لیلی ایزدی کیان مطالعه ی عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیب های گردنه ی نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
حمداله بهرامخانی اینچه بررسی زمین شناسی و تحلیل ساختاری منطقه خدابنده-سلطانیه (جنوب شرق زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
پریا بهزادتبار مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر روی وقوع زمین لغزش ها در منطقه زمان آباد، جنوب همدان کارشناسی ارشد 1392/04/17
فرزاد حاجی عزیزی تحلیل ساختاری پهنه ی برخوردی کوهزاد زاگرس در جنوب مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
طیبه خاکسار بررسی مکانیسم جایگیری مجموعه پلوتونیک الوند کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
علی دهداری دما-فشارسنجی توده پلوتونیکی آلموقولاق و سنگهای دگرگونی در برگیرنده ی آنها، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
شیما ربانی تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی شرق و جنوب شرق بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سجاد رستمی شناسایی گسلهای فرعی گسل شمال تبریز با تاکید بر مطالعات سایزموتکتونیک و پهنه بندی خطر زمین لرزه در مسیرتونل های مترو تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
علی سوری تحلیل ساختاری گسل نهاوند با تاکید بر ویژگی لرزه خیزی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
یزدان شهریاری تحسینیان تحلیل ساختاری پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس، جنوب نهاوند (باختر ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/07
لیدا صادقی تحلیل ساختاری بخش شمالی با تولیت الوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
لیدا صادقی تحلیل ساختاری بخش شمالی باتولیت الوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
محمدرضا فاضلی ستایش مطالع عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر پایداری شیب های گردنه نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
محمدرضا فاضلی ستایش مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیب های گردنه ی نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
فریبا کردی تفسیر تاریخچه دگرگونی منطقه همدان با استفاده از سنگ ها و رگه های کیانیت دارظ کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مه لقا معمری تحلیل ساختاری دایک های شرق و شمال شرق بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
معصومه مولایی بررسی ریخت زمین ساخت و نوزمینساخت گسل توزلوگل، شمال اراک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدل سازی زمین ساختی (عملی) 2015498 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
مدل سازی زمین ساختی (نظری) 2015497 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
زمین ریخت شناسی 2015217 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
زمین ساخت 2015202 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زمین شناسی صحرائی 2015021 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
مدل سازی زمین ساختی (عملی) 2015498 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدل سازی زمین ساختی (نظری) 2015497 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زمین ساخت 2015202 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی صحرائی 2015021 4 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2