اعضای هیات علمی

مهدی حاجی ولیئی

مهدی حاجی ولیئی

مهدی حاجی ولیئی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی برهمکنش فوتون واتم در فرآیند XRF و استفاده ازکاربردهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/26
محاسبه سطح مقطع کل یونش و برانگیختگی در اثر برخورد الکترون با مولکولها دکتری دانلود 1398/06/14
آنالیز و مطالعه سکه های دوره ی سلوکیان با استفاده از روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتو ایکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/02
بررسی و مقایسه اثر مولد های اعداد تصادفی در نتایج شبیه سازی مونت کارلو با کد GATE دکتری دانلود 1399/06/24
بررسی و آنالیز اشیاء مفرغی موزه همدان با روش XRF کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/28
نسیم غلامی محاسبه سطح مقطع کل یونش و برانگیختگی در اثر برخورد الکترون با مولکولها دکتری دانلود 1398/06/14
پیمان هاشمی ثابت آنالیز و مطالعه سکه های دوره ی سلوکیان با استفاده از روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتو ایکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/02
مهشید امانی تهیه و ساخت لایه های Au-Pd و مطالعه ی آنها با روش طیف سنجی RBS کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/06
نیره بابایی راغب تهیه لایه های نازک پالادیوم به روش انباشت با پرتو الکترونی و بررسی خواص فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
احسان پارسیان پور بررسی تصاویر میکروسکپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
الهام جلالی تهیه لایه نازک اکسید روی به روش انباشت با پرتو الکترونی و بررسی خواص فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/07
ازاده چهاردولی بررسی و آنالیز سکه های باستانی دوره ایلخانی با استفاده از روش XRF کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
مریم خدابنده مطالعه سکه های الیمایی موزه ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نیره رضایی شبیه سازی اثراتذرات تابشی در سیستمهایبیولوژیکی و سلولها و زنجیره های DNA با استفاده از Geant4 کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
فاطمه سپهری بررسی و مقایسه اثر مولد های اعداد تصادفی در نتایج شبیه سازی مونت کارلو با کد GATE دکتری دانلود 1399/06/24
رویا سلگی تهیه و مشخصه نگاری نانو اکسید نقره تهیه شده به وسیله روش شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
مهناز صالحی گروس تحلیل باستان شناختی تحولات تاریخی-اقتصادی اشکانیان در قرن دوم میلادی بر اساس آنالیز شیمیایی مسکوکات ضرب شده در ضرابخانه ماد 0هگمتانه) دکتری دانلود 1393/10/17
محمد غلامی مطالعه و بررسی وﻳژگی های نانوذرات مگهمایت (γ- Fe2O3) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/17
عارف فرزانیه : تهیه لایه های نازک پلاتین به روش تبخیر بوسیله تفنگ الکترونی و بررسی خواص فیزیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
مرضیه فرهادی محرز تهیه و مشخصه نگاری نانو اکسید مس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
سحر کریمیان کوثر ساخت و مشخصه یابی غشا نانوکامپوزیت پلی سلفون/ اکسید روی-گرافن اکساید کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
زهرا کلالی بررسی وﻳژگی های اﭘﺘﻴﻜﻲ و ریخت شناسی لایه های نانومتری اﻛﺴﻴد اﻳﻨدﻳوم آلاﻳﻴده با قلع کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
مریم گودرزیان بررسی نظری پراکندگی الکترونها توسط اتمها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
کژال معتمدی تهیه نانو لایه های نازک طلا و قلع و مطالعه خواص فیزیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/04
سعید نظری تهیه لایه های نازک نانو-میکرومتری طلا به روش تبخیر با باریکه الکترونی و بررسی خواص فیزیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
هانیه هیربد مطالعه و تعیین سطح مقطع برخورد الکترون با مولکولهای چند اتمی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 2 1012004 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تکنیک خلاء 2018314 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیک 1 1012003 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 2018273 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیک اتمی و مولکولی 2018356 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زبان تخصصی 2018381 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طیف سنجی لیزری 1 2018295 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیک اتمی و مولکولی 2018356 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیک پایه1 2018368 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فیزیک عمومی 1 2018002 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تکنیک خلاء 2018314 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طیف سنجی لیزری 1 2018295 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه اپتیک و لیزر 2018298 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اسپکتروسکپی 2018071 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 2018041 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تکنیک خلاء 2018314 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2018041 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک عمومی 1 2018002 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1