اعضای هیات علمی

سیدمسعود ذوالحواریه

سیدمسعود ذوالحواریه

سیدمسعود ذوالحواریه   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شناسایی پروفایل بیان ژنهای پرواینفلاماتوری (پیش التهابی) در زخم های ناشی از لیشمانیا ماژور در موش آزمایشگاهی BALB/C کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
تاثیر ظرفیت آنتی اکسیدان تام بدن با استفاده از ویتامین E بر الگوی بیان ژن های التهابی و التیامی در بیماری لیشمانیوز جلدی در مدل موش BALB/c کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
جستجوی مولکولی بارتونلا در گربه و سگ و ناقلین بندپا در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
تأثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/03
زهرا شمشیری جستجوی مولکولی بارتونلا در گربه و سگ و ناقلین بندپا در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
مجتبی یوسفی تاثیر ظرفیت آنتی اکسیدان تام بدن با استفاده از ویتامین E بر الگوی بیان ژن های التهابی و التیامی در بیماری لیشمانیوز جلدی در مدل موش BALB/c کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
الهام بیات مطالعه ی اثرات درمانی نانوداروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانوچیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/02
شهریار سن نماری استفاده از گرافت کپسول کلیوی جهت ترمیم نقص حالب فوقانی (مطالعه تجربی روی حیوان) دکتری دانلود 1395/01/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای طیور 1410012 1 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 02 | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1402
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 01 | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1402
درمانگاه درونی 1 1410020 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1402
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 02 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 01 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1401
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 03 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
درمانگاه طیور 1 1410022 1 02 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
درمانگاه طیور 1 1410022 1 03 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1401
درمانگاه طیور 1 1410022 1 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
بیماریهای طیور 1410012 1 01 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/11 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
درمانگاه درونی 1 1410020 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1401
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4