اعضای هیات علمی

قاسم سبحانی فخر

قاسم سبحانی فخر

قاسم سبحانی فخر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید اسلامی باباحیدری تحلیل مبانی و احکام ارتباط با زنان غیرمسلمان در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
سیدمحمدسعید اصغری بر رسی و تحلیل نقدهای فقیهان در حوزه معارف عرفانی عارفان پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1395/02/11 3:59:40 ب.ظ کارشناسی ارشد 1394/11/25
رضا اکبری مبصر خوراکی های حلال در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1396/11/23
عباس حدادیان مستندات فقهی نگاه به نامحرم از دیدگاه آیت الله ابوالقاسم خویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
وحید کرمی پحرمت اعانه بر اثم از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خویی یشنویس پایان نامه ثبت شده در 1395/12/10 8:06:27 ب.ظ کارشناسی ارشد 1394/10/28
حمیرا گلستانی آسیب شناسی آموزش احکام در دوره متوسطه پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1395/12/10 7:46:16 ب.ظ کارشناسی ارشد 1395/11/11
سیدحمزه موسوی مطالعه تطبیقی مجازات تبعید از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت کارشناسی ارشد 1394/03/25
سلمان نظری تحلیل روایات اهل بیت درباره آیات قصاص کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
جلال یوسفی عنایت وجدان فقر ذاتی و نقش آن در افعال و نگرش انسان در سلوک الهی از دیدگاه صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیات الاحکام 1 1221053 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
فقه مدنی 4 1221086 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:30)
قواعد فقه1 1221211 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (08:30 - 10:30)
قواعد فقه جزایی 1221072 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
مبادی اصول 1221035 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/20 (14:00 - 16:00)
مکاسب محرمه 1221209 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
آیات الاحکام 2 1221054 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول فقه3 1221214 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
فقه عبادی 1221069 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
فقه مدنی 3 1221085 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
فقه مدنی 5 1221087 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00)
خداشناسی در قرآن و حدیث 1221274 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 4 1221086 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
قواعد فقه1 1221211 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
قواعد فقه جزایی 1221072 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
مبادی اصول 1221035 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
مکاسب محرمه 1221209 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
آیات الاحکام 2 1221054 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اصول فقه2 1221213 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00)
فقه عبادی 1221069 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2