احمد یعقوبی فرانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

احمد یعقوبی فرانی

کشاورزی / ترویج و آموزش کشاورزی