آخرین اخبار

  با توجه به اهتمام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه برای تهیه گزارش عملکرد دانشگاه، خواهشمند است عکس پرسنلی خود را تا تاریخ 15/11/98 به‌شرح ذیل به روابط عمومی دانشگاه ارسال نمائید. لازم...

یک‌شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸

رویداد ها

دستاورد ها