تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده

آدرس

کد پستی

کشاورزی

همدان ، بلوار شهید احمدی روشن ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی

6517833131

علوم پایه

همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه

6517433391

شیمی

همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه

6517838695

فنی و مهندسی

همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا،میدان شهدای گمنام، میدان مهندسی، دانشکده مهندسی

651754161

علوم انسانی

 

 

علوم اقتصادی

 

 

هنر و معماری

 همدان، میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی، دانشکده هنر و معماری

6517656878

علوم ورزشی

همدان ، چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده علوم ورزشی

 

پیرادامپزشکی

همدان ، میدان فلسطین ، ابتدای بلوار غبار همدانی ، دانشکده پیرادامپزشکی

6517658978

دانشکده های اقماری

فنی و مهندسی کبودراهنگ

 

 

فنی و منابع طبیعی تویسرکان

همدان ،شهرستان تویسرکان ،بلوار شهید بهشتی ،خیابان بحری اصفهانی ، دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

6581869819

دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

همدان ، رزن ، بلوار امام ، بالاتر از ایستگاه پمپ بنزین ، جنب اداره امور مالیاتی
ساختمان شماره 1 : میدان شهداء ، خیابان شهرداری ، جنب شهرداری

6568145353

 

دانشکده صنایع غذایی بهار