انتخاب اتاق نمونه بهداشتی

انتخاب اتاق نمونه بهداشتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تمدید شد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مطابق هر سال ، اتاق نمونه دانشجویی مقارن با هفته سراهای دانشجویی انتخاب خواهد شد. دانشجویان علاقمند فرم پیوست را دانلود نموده و پس از تکمیل حداکثر تا 4 اردیبهشت ماه به اداره سراها واقع در مدیریت امور دانشجویان تحویل نمایند.

فرم خود ارزیابی انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

آدرس کوتاه :