به همت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد

به همت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

کارگاه آموزشی <<آشنایی با ابعاد اکو سیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه بهبود و اقدام>> به همت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا و با حضور دکتر سید هادی مرجائی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در سالن فجر حوزه ریاست برگزار شد.

آدرس کوتاه :