اسکان

 

مدیریت مهمانسراهای دانشگاه بوعلی سینا

 
 
مصطفی حاجیلوئی محب
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت استراتژیک
 
 
 
تلفن مستقیم:  ۳۸۳۸۱۲۴۳-۰۸۱
تلفن: ۱۰ - ۳۸۳۸۱۶۰۱ - ۰۸۱ ، داخلی ۵۰۰
 
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی‌سینا- سازمان مرکزی - دفتر روابط عمومی دانشگاه