سمینار کارشناسی ارشد خانم: "سیده عاطفه حسینی" با موضوع "بررسی تغذیه برگی و خاکی اسید هیومیک و جلبک دریایی در گیاهان زراعی"

01 Jan 2016
کد خبر : 6404756
تعداد بازدید : 109

موضوع: بررسی تغذیه برگی و خاکی اسید هیومیک و جلبک دریایی در گیاهان زراعی استاد راهنما: آقای دکتر سپهری دانشجو: خانم سیده عاطفه حسینی زمان: چهارشنبه 94/11/07 ساعت: 11 الی 12

موضوع: بررسی تغذیه برگی و خاکی اسید هیومیک و جلبک دریایی در گیاهان زراعی

استاد راهنما: آقای دکتر سپهری

دانشجو: خانم سیده عاطفه حسینی

زمان: چهارشنبه 94/11/07

ساعت: 11 الی 12